Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Допълнителен прием на кандидат-докторанти за учебната 2022-2023 г.

   

07.02.2023

 

Приемът на документи на кандидат-докторанти се извършва ежегодно в изпълнение на решение на Министерския съвет и с индивидуално заплащане на обучението в сектор „Докторанти”.

Обявата е публикувана в Държавен вестник, брой 12 от 3 февруари 2023 г.

При промяна и допълнения информацията за допълнителния прием ще бъде актуализирана тук.

Докторски програми в Стопанския факултет

На вниманието на всички кандидат-докторанти!

1. Приемането на документи за участие в кандидатдокторантския конкурс по държавна поръчка и срещу заплащане е в обявения срок от 3.02.2023 г. до 3.04.2023 г. (Държавен вестник, брой 12 от 3 февруари 2023 г.). Към документите не се прилагат оригиналите на дипломите с приложенията за придобита ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър". Прилагат се само копия.

2. До 3.04.2023 г. документите се подават в стая № 114 – Деловодство, Ректорат само чрез пощенски служби (лицензиран пощенски оператор) на адрес:

Софийски университет „Свети Климент Охридски“
за сектор „Докторанти“
бул. „Цар Освободител“ № 15
гр. София, 1504

3. До 3.04.2023 г. заплащането на таксата за участие в кандидатдокторантските конкурси ще се извършва само по банков път.

 

Места за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2022/2023 г.

Кандидатстване: 3.02.2023 г. - 3.04.2023 г.

 

Стопански факултет - допълнителни изисквания към подаваните документи

 

Места за прием на редовни и задочни докторанти - платено обучение за уч. 2022/2023 г.

Кандидатстване: 3.02.2023 г. - 3.04.2023 г.

 

Срокове за подаване на документи и такси за кандидатстване

 

Провеждане на конкурсните изпити

 

Logo FEBA BG-EN