Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП / Възложени оферти с обяви / „Изготвяне на Методология за създаване на клъстер АгроЛаб на територията на община Разлог"

   

Срок за получаване на оферти - 12.12.2018 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти - 13.12.2018 г., 11:00 ч., Стая 20, Ректорат

 

Удължен срок за получаване на оферти - 18.12.2018 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти - 19.12.2018 г., 11:00 ч., Стая 20, Ректорат