Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

   

Идентификационен номер на СУ: 12-00-219/11.06.2020 г.

УИН номер на РОП:

Предмет: „Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Покана до определени лица за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на чл. 191 ал.1 т.1 от ЗОП

Идентификационен номер на СУ: / 14.05.2020 г.

Предмет: „Доставка на един брой нов лек автомобил”

 

Идентификационен номер на СУ: 12-00-193/19.03.2020 г.

УИН номер на РОП:

Предмет: „Периодични доставки на електроматериали за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Идентификационен номер на СУ: 12-00-190/10.03.2020 г.

УИН номер на РОП: 9097042

Предмет: Доставка на един брой нов лек автомобил за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски““

 

Идентификационен номер на СУ: 12-00-181/25.02.2020 г.

УИН номер на РОП: 9096630

Предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в работен режим на 3 броя автоматични метеорологични станци за нуждите на проект БеРТИСС по програма Балкани-Средиземноморие с бенефициент Софийски университет „Св. Климент Охридски““

 

Покана до определени лица за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на чл. 191 ал.1 т.1 от ЗОП

Идентификационен номер на СУ: 72-00-409/24.02.2020г.

Предмет: „Предоставяне на абонаментен достъп до продуктите на правно-информационната система „Сиеала“ за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски““

 

Идентификационен номер на СУ: 12-00-47/23.01.2020 г.

УИН номер на РОП: 9095991

Предмет: „Периодични доставки на електроматериали за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Идентификационен номер на СУ: 12-00-210/03.12.2019 г.

УИН номер на РОП:

Предмет: Доставка на GPS предаватели, за проследяване на движение на дребни китоподобни бозайици

 

 

 

Възложени оферти с обяви

 

Оттеглени оферти с обяви