Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП / Възложени оферти с обяви / „Доставка на печатарска машина за нуждите на Университетско издателство“

   

Срок за получаване на оферти - 28.03.2018 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти - 29.03.2018 г., 11:00 ч., Стая 20, Ректорат

Удължен срок за получаване на оферти - 02.04.2018 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти - 03.04.2018 г., 11:00 ч., Стая 20, Ректорат