Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Цветелина Вескова Андреева, Факултет по класически и нови филологии

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно.

Защита на дисертационния труд на Цветелина Вескова Андреева на тема:

 

Формиране на корейската женска литература в началото на XX в. (Творчеството на Ким Мьонсун, На Хесок и Ким Уонджу)“ за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология (Съвременна корейска литература и култура).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Ирина Владимирова Сотирова

 

Автореферат

 

Рецензии:

доц. д-р Ирина Владимирова Сотирова

доц. д-р Искра Генчева Мандова

 

Становища:

доц. д-р Яница Желязкова Иванова

доц. д-р Андроника Мартонова

доц. д-р Полина Валентинова Цончева

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в кабинет 8 А , Център за Източни езици и култури, бул. "Тодор Александров" 79.