Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности

   

 

НОВ Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ

Приет с решение на Академичния съвет на 31 октомври 2018 г., изменен и допълнен с решения на Академичния съвет от 25 септември 2019 г., 30 октомври 2019 г., 29 януари 2020 г., 26 февруари 2020 г., 27 май 2020 г., 21 октомври 2020 г.и от 16 декември 2020 г.

 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ

Изменен на 19 октомври 2016 г. с решение на Академическия съвет

 

 

Процедури по заемане на академични длъжности

Процедури по придобиване на научни степени