Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Доставка на печатни и електронни издания на научна литература за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, издавана от български издателства

   

Срок за получаване на оферти: 07.04.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 08.04.2020 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 2