Начало / Университетът / Администрация

   
Главен мениджър инж. ГЕОРГИ БОЖАНИН
стая 13
тел. 9308 345
georgi_bojanin@admin.uni-sofia.bg
Главен секретар ДЕТЕЛИНА ИЛИЕВА
стая 6
тел. 987 39 12, 9308 336
deti@admin.uni-sofia.bg
Главен финансист ЕЛЕНА ПЕТРОВА
стая 8
тел. 946 34 89
petrovae@admin.uni-sofia.bg
Главен счетоводител ДАРИ ИВАНОВ
стая 113
тел. 8463 489, 9308 455
divanov@admin.uni-sofia.bg
Главен юрисконсулт ТАНЯ ПАВЛОВА
стая 15
тел. 944 12 29, 9308 443
tpavlova@admin.uni-sofia.bg
Началник отдел „Образователни дейности“ АЛБЕНА ГРИГОРОВА
стая 227
тел. 9308 444
agrigorova@admin.uni-sofia.bg
Ръководител сектор „Докторанти“ ДЕЯНА АНДОНОВА
стая 214
тел. 9462 185, 9308 445
doctoranti@admin.uni-sofia.bg
Ръководител сектор
„СДК и продължаващо образование“
ЦВЕТАНКА ПАНОВА
стая 214
тел. 8463 546, 9308 548
tspanova@admin.uni-sofia.bg
Ръководител сектор
"Предварителен финансов контрол"
АННА ШИКОВА
стая 19
тел. 9308 567
annashikova@admin.uni-sofia.bg
Отдел
"Вътрешен финансово-административен контрол"
БОЖИДАРА ДОНЧЕВА
bozhidara.doncheva@uni-sofia.bg
Началник отдел „Човешки ресурси“ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСИЕВА
стая 117
тел. 9308 489
anikolovaa@admin.uni-sofia.bg
Отдел
„Научна и проектна дейност“
КРИСТИНА ФЕРДИНАНДОВА
МИЛЯНА АЛЕКСИЕВА
тел. 9308 514
npd@admin.uni-sofia.bg
Сектор „Кариерно развитие" НАДЯ СТОЯНОВА
тел. 02/9871045
n.stoyanova@admin.uni-sofia.bg
Началник отдел
„Международно сътрудничество“
ИРЕНА АТАНАСОВА
стая 5
тел. 9308 220; 944 64 23
i.atanasova@admin.uni-sofia.bg
Началник отдел
"Информация и връзки с обществеността"
БОРЯНА КОЛАРОВА
тел. 9443 517, 9308 436
bkolarova@admin.uni-sofia.bg
Началник отдел
"Обществени поръчки"
ПЕТЪР СТАНУЛОВ
pstanulov@admin.uni-sofia.bg
тел. 02/9308 259 - стая 20
Началник отдел
„Имоти“
юрисконсулт ИЗАБЕЛА МАРИНОВА
стая 13
тел. 9308 345
imarinova@admin.uni-sofia.bg
Началник отдел
„Ремонти и снабдяване“
СИМЕОН ХРИСТОВ
стая 116
тел. 9308 555
simeonhh@uni-sofia.bg
Началник отдел
„Университетски архив“
ИЛОНКА КОЛЕВА
стая 284
тел. 9308 468
ikoleva_archives@admin.uni-sofia.bg
Началник отдел
"Акредитиране и рейтинги"
ДЕСИСЛАВА ЧОЧЕВА
стая 17
d.chocheva@admin.uni-sofia.bg