Начало / Новини / Новини и събития / В Софийския университет се провеждат традиционните Кирило-Методиевски четения

   
В Софийския университет се провеждат традиционните Кирило-Методиевски четения

В Алма матер започнаха традиционните Кирило-Методиевски четения, организирани от Катедра „Кирилометодиевистика” към Факултета по славянски филологии. Събитието е част от Майските дни на културата на Софийския университет и се провежда за тридесет и четвърти път.

Ръководителят на Катедра „Кирилометодиевистика” проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова приветства участниците в научния форум и припомни, че Кирило-Методиевските четения стартират от 1985 г. Тази година Четенията са в памет на отишлата си наскоро изтъкната палеославистка доц. д-р Елена Коцева и конференцията започна с едноминутно мълчание в знак на почит.

1

Заместник-деканът на факултета по славянски филологии проф. Петя Осенова изрази задоволството си от утвърдилата се много стабилна и добра традиция катедрата по кирилометодиевистика да представя своите резултати и проучвания не само пред своите колеги, но и пред по-широка публика. „Смятам, че това е начинът за комуникация между колегите и между специалисти и неспециалисти“ добави проф. Осенова и подчерта, че Катедра „Кирилометодиевистика” е една от най-активните във Факултета по славянски филологии.

4

Заместник-деканът отбеляза, че Четенията неслучайно се провеждат през месец май. Тя ги свърза с 11 май – деня на равноапостолите Кирил и Методий, с 24 май – деня на славянската писменост и нарече събитието не конференция, а празник, който се съчетава много добре както с тези две дати, така и с Майските дни на културата, които традиционно се провеждат в Софийския университет.

3

Проф. Осенова посочи, че в програмата на Четенията са представени много предизвикателства и интересни въпроси и пожела ползотворна работа и добри дискусии и идеи за бъдеща работа.

Вие сте в основата на факултета. Без тези изследвания не виждам как ще имаме останалото надграждане на българския език и литература“, каза в края на приветствието си проф. Осенова.

7

Традиционните Кирило-Методиевски четения продължават с доклади. Първият бе на проф. д.ф.н. Искра Христова-Шомова „Драготиният миней и ранната старобългарска химнография“.

В събитието е предвидено с доклади да участват учени от страната и чужбина. Ще бъдат засегнати темите Ариани в преславски текстове от X в.; Какъв е бил оригиналът на Станиславовия чети-миней?; Езикови и лексикални особености на славянския текст на „Прение панагиота с азимитом“ и други.

5

В края на конферентния ден ще бъдат представени две издания, подготвени от членове на катедрата - монографията на гл. ас. д-р Гергана Ганева „История на граматическите основи“ и сборникът „Петър Илчев. Статии по палеославистика. По случай 90 години от рождението му“. Съставители и научни редактори на тома са проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова и проф. д.ф.н. Татяна Славова.

Програма