Начало / Новини / Новини и събития / Университетската библиотека предоставя достъп до дигиталната платформа на ООН

   
Университетската библиотека предоставя достъп до дигиталната платформа на ООН

Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”, като депозитна бибилиотека за изданията ООН, има удоволствието да предостави достъп до най-новата дигитална платформа на Организацията на Обединените Нации (ООН) http://www.un-ilibrary.org.

ООН iLibrary включва публикации в областите международно право, човешки права, икономическо и социално развитие, изменения на климата, международен мир и сигурност, обществено здраве. ООН iLibrary е създадена в партньорство с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD). Това е платформа, предлагаща обширен списък от функции като интуитивна навигация, интегрирани резултати от търсенето, прецизиране на резултатите от направеното информационно запитване, инструмент за цитиране и многоезично съдържание. ООН iLibrary е оптимизирана за използване и чрез мобилни устройства.