Начало / Новини / Новини и събития / Среща на Европейския консорциум на ботаническите градини в Синтра, Португалия и EUROGARD VIII

   
Среща на Европейския консорциум на ботаническите градини в Синтра, Португалия и EUROGARD VIII

На 6 май 2018 г. в Синтра, Португалия се проведе редовната среща на директорите на Европейските ботанически градини. Дискутирани бяха теми, свързани с базата данни на ботаническите градини; плана за действие на ботаническите градини в Европейския съюз; предстоящи действия във връзка с прилагане и развитие на основните цели на Глобалната стратегия за опазване на биоразнообразието и др.

Непосредствено след срещата, Университетските ботанически градини участваха в Осмия европейски конгрес на ботаническите градини в Лисабон, Португалия.

DSC04733

EUROGARD VIII предостави възможност за споделяне и обмен на информация, опит и добри практики в няколко направления. Сред основните теми на конгреса бяха: ботаническите градини и науката; ботаническите градини и тяхната социална роля; опазване на биоразнообразието; устойчивото развитие на ботаническите градини като институции с образователна роля за обществото и др. Бяха засегнати въпроси в областта на Глобалната стратегия за опазване на биоразнообразието и климатичните промени. В научната програма Университетските ботанически градини участваха с устен доклад на тема: «Социалната роля на ботаническите градини – мисия възможна». В постерната сесия бяха представени две теми:

- Съхраненето и развитието на Университетска ботаническа градина Балчик чрез адаптиране на една историческа градина в ботаническа градина или «Създаване чрез възстановяване и опазване»

- Участието в проект HEI PLADI: flexible learning paths for emerging labour market - Иновации във висшето образование в областта на растителното разнообразие: гъвкави образователни пътеки за развиващ се пазар на труда.

3
2
DSC04619