Начало / Новини / Новини и събития / Споразумение за сътрудничество между Софийския университет и Университетската агенция на Франкофонията

   
Споразумение за сътрудничество между Софийския университет и Университетската агенция на Франкофонията

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков и регионалният директор на Университетската агенция на Франкофонията Фабиен Флори подписаха Допълнително споразумение № 2 към Договор BECO-96 между Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Университетската агенция на Франкофонията (УАФ), с който през декември 2012 г. беше създаден Център за академично качество (ЦАК).

Според допълнителното споразумение Софийският университет ще предостави достъп и възможност да упражнява дейността си на служител на УАФ, който ще работи в сътрудничество с двамата отговорници на Центърa за академично качество, посочени от катедра "Романистика" към Факултета по класически и нови филологии на Университета.

Намиращият се към момента в Центърa за академично качество книжен фонд ще бъде интегриран към общия библиотечен фонд на Университета, оставайки достъпен за ползвателите на Центъра в нарочно обособено пространство в рамките на филиалната „Библиотека за френска литература“ към Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“.

1

Закупените и предоставени за ползване по силата на Договора и допълнителните споразумения към него компютри и други технически средства, преминават в собственост на Софийския университет, който се ангажира да не променя тяхното местоположение и предназначение.

Към настоящия момент Университетската агенция на Франкофонията подпомага 79 дистанционни обучения, предлагани от висши училища в 12 различни държави, като чрез своя Институт на Франкофонията по инженеринг на знанията и дистанционно обучение тя подпомага изготвянето и осъществяването на десет проекта за дистанционно обучение. Агенцията е готова да предостави експертна помощ на Софийския университет в неговия проект за развитие на дистанционно и смесено обучение.

3

На 10 март 2016 г. Центърът за академично качество бе домакин на национална среща на франкофонските университетски програми в България. Събитието бе организирано от Френския институт в България (Сектор за университетско и научно сътрудничество) и Университетската агенция на Франкофонията.

В срещата взеха участие представители на франкофонските университетски програми от Софийския университет "Св. Климент Охридски", Нов български университет, Техническия университет, Химико-технологичния и металургичен университет, Университета по хранителни технологии (Пловдив), Военната академия "Г.С.Раковски" и ESFAM (Ecole supérieure de la Francophonie pour l'administration et le management).

3-f

Участниците направиха равносметка на развитието на програмите през изминалата 2015-2016 учебна година, обсъдиха план за прием на студенти във франкофонските програми през есента на 2016 г., включително чрез промотиране на сайта http://fuf.bg (Filières Universitaires Francophones en Bulgarie).

По време на срещата ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков и Жан-Жак Сегара, аташе по университетското и културно сътрудничество към посолството на Република Франция, подписаха споразумение, по силата на което Френският институт в България прехвърля под формата на дарение книжния фонд на Центъра за академично качество на Софийския университет “Св. Климент Охридски“.