Начало / Новини / Новини и събития / Специализанти от Факултета по педагогика на Софийския университет получиха свидетелства за квалификация

   
Специализанти от Факултета по педагогика на Софийския университет получиха свидетелства за квалификация

Специализантите от Следдипломна квалификация „Обучение на треньори за социалнопедагогически тренинг” получиха своите свидетелства за професионална квалификация на тържествена церемония в Конферентната зала на Ректората.

Документите за успешно завършване на специализацията бяха връчени от заместник- декана на Факултета по педагогика на Софийския университет доц. д-р Лиляна Стракова. Тя поздрави курсистите и изтъкна, че те придобиват квалификация в много модерна и търсена област на обучението на възрастни. Доц. Стракова отбеляза също, че тяхното завършване става в паметна за факултета година, в която се отбелязва 30-годишнината от основаването на Факултета по педагогика, 20 години от създаването на специалност „Социални дейности” и 10 години от функционирането на Катедра „Социална работа”.

Научният ръководител на специализацията доц. д-р Силвия Цветанска направи емоционален преглед на съдържанието на обучението чрез снимки и символи, които маркираха най-същественото от изминатия път заедно на дванадесетте курсисти и техните преподаватели. В продъжение на една година специализантите са преминали през изключително разнообразна програма, провели са практикум в реална работна среда и са участвали в учебна визита в Центъра за професионално обучение на фирма „Либхер” в производствената база в с. Радилово (област Пловдив).

3

Следдипломната квалификация „Обучение на треньори за социалнопедагогически тренинг” е насочена към запознаване със същността и технологията на провеждане на социалнопедагогически тренинг, с интерактивни методи и техники за работа с тренинг-групи и с възможности за регулиране на процеса на групова динамика. Обучението е практически ориентирано и е подходящо за специалисти, които се занимават с обучение на възрастни в образователни институции, неправителствени организации, агениции за обучение на персонал, кариерни центрове и звена за управление на човешките ресурси в бизнес среда.