Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет и Кипърският университет подновиха Споразумението за сътрудничество между двете академични институции

   
Софийският университет и Кипърският университет подновиха Споразумението за сътрудничество между двете академични институции

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков и проф. Константинос Христофидес, ректор на Кипърския университет, подписаха Споразумение за сътрудничество между двете академични институции в посока подобряването на нивото на висшето образование и научните изследвания посредством динамичен междууниверситетски диалог.

Документът утвърждава намерението на двата университета интензивно да работят за създаването на нови възможности за съвместни научни изследвания, за пълноценното приобщаване към мащабни международни изследователски и образователни проекти, както и обмен на добри практики в областта на администрирането, финансирането и иновациите в образователните дейности.

В споразумението се предвижда стимулиране на мобилността на академичния състав, изследователите, преподавателите и студентите, а също така обмен на книги, научни публикации и материали за образователни, обучителни и изследователски цели. Съгласно договора двете институции ще насърчават организирането на научни срещи и ще подкрепят съвместната научноизследователска работа и публикации в областите от общ интерес.

1

Силен интерес за Кипърския университет представляват постиженията на българските учени в областта на природните, стопанските и информационните изследвания, като конкретно бе посочено сравнително новото, но активно развиващо се поле на дигиталната хуманитаристика. Проф. Герджиков потвърди възможностите на Софийския университет да отговори на този интерес, препоръчвайки учени и изследователски групи от академичната общност на Алма матер, работещи систематично и ползотворно в тези направления, доказали вече многократно своите високи постижения и потенциал за научен напредък на надлокално ниво.

Проф. Христофидес запозна академичното ръководство на Софийския университет с опита с големи европейски институции във финансовия сектор, сред които Европейската инвестиционна банка в Люксембург, с която Кипърския университет вече има изграден нов успешен финансов механизъм за обезпечаване на нуждите на университета и превръщането му в независим и конкурентоспособен научно-изследователски и образователен център на международно ниво.

2

По време на срещата двамата ректори изразиха готовност за активно сътрудничество и по отношение на най-важните международни конференции и симпозиуми, дадоха примери за съпътстващите културни и публични лекторски събития, които и двата университета организират в търсене на алтернативни подходи за превръщането на университетската институция в притегателно и динамично развиващо се пространство за интелигентен междукултурен диалог и научен напредък.