Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет бе домакин на среща-събеседване на тема „Осветлението в Студентски град“

   
Софийският университет бе домакин на среща-събеседване на тема „Осветлението в Студентски град“

В Конферентната зала в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе среща-събеседване на тема „Осветлението в жк. „Студентски град“. В събитието участваха студенти, част от инициативен комитет на студентските съвети на висшите училища в София, ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова, ректорът на Химико-технологичния и металургичен университет в София проф. д-р инж. Митко Георгиев, кметът на район „Студентски град“ Димитър Дилчев, преподаватели и студенти.

Инициативният комитет на Софийските студентски съвети е организиран, за да защити правото на студентите на безопасна среда за живот, отговаряща на европейските норми. В него участват студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университета за национално и световно стопанство, Нов български университет, Химико-технологичния и металургичен университет, Медицинския университет, Техническия университет, Лесотехническия университет, Националната спортна академия „Васил Левски“, Университета за архитектура, строителство и геодезия, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Срещата бе открита от председателя на Студентския съвет на Софийския университет Васил Силяновски, който благодари на всички присъстващи на събитието и отбеляза, че целта на срещата е да се очертаят основните проблеми и възможностите за тяхното скорошно разрешаване.

1

Калина Христова, представител на Инициативния комитет на Софийските студентски съвети и студентка в 4-ти курс, специалност „Право“ в Софийския университет, разказа, че живее в Студентски град от началото на следването си и е добре запозната с проблемите там. По думите й, един от основните проблеми е именно осветеността и той води до други проблеми – като въпросът за безопасността. „Мисля, че не е нормално студентите да се притесняват да отидат до спирката вечер или до библиотеката. Затова заставам пред вас от името на всички студенти, и заявявам нашата твърда позиция и готовност да се борим да върнем светлината в Студентски град“, добави Калина Христова.

Калина Христова представи данни от проведената от Инициативния комитет на Софийските висши училища анкета, в която има 1760 отговора. Според анализа 92,8 % от анкетираните са на възраст между 18 и 25 години, като всички те живеят или учат в Студентски град.

Почти 95 % от анкетираните не мислят, че осветеността в Студентски град е достатъчна и са изразили мнение, че по-добрата осветеност ще доведе до по-безопасна среда. На 45 % от анкетираните се налага да преминават всеки ден през Студентски град през тъмната част на денонощието. Други 30 % преминават 3 до 5 пъти седмично през неосветени части.

Близо 70% избират по-светъл маршрут с цел да се чувстват по-безопасно и се стараят да го правят често. 15,6 % биха предпочели да изберат по-светъл алтернативен маршрут, но не мислят, че има такъв. Повече от 80% са отговорили, че се страхуват редовно да преминават през неосветени места, а 98,3 % от анкетираните са съгласни, че осветлението в Студентския град има нужда от подобрение.

Паралелно с провеждането на анкетата пуснахме сред студентите и подписка с цел повече хора да имат възможност да разберат за инициативата и да се запознаят с нея.

В момента подписите са тук и са на 5386 души, които подкрепят нашата инициатива до този момент“, заяви още Калина Христова.

3

Юлия Иванова, представител на Младежката инициатива „Подлезно“ и на ABLE представи обобщени данни от направено през януари 2016 г. проучване за проблемните зони в Студентски град. Тя заяви, че са изследвани 1475 осветителни тела. Общият брой на неработещи улични осветителни тела е 718, което представлява 48,7 % от всички лампи, които са преброени. От тях счупени са само 12. Юлия Иванова подчерта, че това означава, че в Студентски град има изградена много добра светлинна инфраструктура, която в 88,6% е в добро състояние. В същото време 48,7% от наличните лампи не работят. Това означава, че проблемът е в поддръжката, а необходимостта от поставяне на нови осветителни тела е минимална.

Юлия Иванова разказа, че по време на проучването са определени и различните видове лампи, както и тяхната степен на осветеност и подчерта, че има лампи, които светят, но прекалено слабо и неефективно и следва да бъдат заменени. Тя представи и схеми, на които ясно бяха обозначени най-проблемните места в Студентски град, както и лампите в добро или лошо състояние, схема с лампите, които светят недостатъчно. Бе показана и етапна план-схема, по която инициаторите предлагат да се осъществи възстановяването на осветлението в квартала.

По време на срещата бяха представени исканията на студентите: осветяване на всички зони; полицейско управление; кабинет за спешна помощ; предложение за изграждането на видеонаблюдение с цел опазване на възстановената осветителна мрежа.

Калина Христова заяви още, че за всичко това е предвиден срок за изпълнение от 6 месеца, защото искането на студентите е да започнат новата академична година на светло. „Решени сме да продължим усилията си до момента, в който резултатите от тях са видими и Студентски град се превърне в сигурното и приветливо място за живот, което българските студенти заслужават“, каза още Калина Христова.

4

Кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова представи на гостите плановете, които се реализират от Столична община в момента и планираните през следващите шест месеца. Тя подчерта, че Столична община е собственик на парка в Студентски град и на улиците и булевардите които са публична общинска собственост. По-голямата част от Студентски град е собственост на държавата и се стопанисва от областната управа и различни университети. „Публичните средства се инвестират в публичната общинска собственост и там има право да разходва средства Столична община“, подчерта г-жа Фандъкова.

Тя заяви, че проблемите на Студентски град не са от скоро и са характерни за всеки един район и квартал на София. Кметът отбеляза, че българските студенти имат право да живеят в сигурна среда и трябва да се направи всичко възможно за това, но в такава среда има право да живее всеки един български гражданин и всеки един гражданин на София, независимо в кой квартал се намира, подчерта Фандъкова.

Кметът направи резюме на случилото се в последните години. Във връзка със собствеността, която трябва да бъде изяснена, със заповед на министър-председателя е сформирана работна група на национално ниво под ръководството на областния управител. В резултат на междинния доклад всяка институция е поела определен ангажимент. Столична община трябва да деактува необщинските имоти. МОН и областният управител трябва да придвижат тези документи, за да има ясна собственост и отговорност. Част от имотите са частна собственост, което поражда противоречие, но то е разрешено с устройствения план на Студентски град, който е приет от Общинския съвет през 2010 година. В този план максимално се защитава интересът на студентите и университетите, защото включва изграждането на 11 кампуса и цялата незастроена собственост е защитена по този начин.

2

По думите й, 100 000 лв. са заделени за възстановяването на старата мрежа и изграждането на улични лампи. Г-жа Фандъкова подчерта, че миналата година са инвестирани сериозни средства в цялостната реконструкция на четири улици – „Проф. д-р Иван Странски", "Проф. Харалампи Попйорданов", "Иван Багрянов" и "Проф. Александър Фол", а предстои изграждането на осветление и по улиците „Атанас Манчев” и "Проф. Арх. Храбър Попов", както и за възстановяване на осветлението на неработещи лампи по уличната мрежа.

Кметът на София отбеляза, че за 2015 г. инвестицията, която е направена от Столична община за разполагане на камери за видеонаблюдение в района на Студентски град, е около 120 хиляди лева и цели превенция на престъпленията. Записите се пазят и предоставят на МВР. Около 2 млн. 400 хиляди лева са инвестициите за миналата година за ремонт на улиците и уличното осветление. Тя подчерта, че поема ангажимента постепенно да бъдат обхванати всички точки, които са ангажимент на Столичната община за изграждане, възстановяване или поддръжка на уличното осветление и заедно със СДВР мониторинг и анализ на ефектите от видеонаблюдението.

По време на срещата Йорданка Фандъкова благодари на студентските съвети за тяхната инициатива и предложи домакинството си за бъдеща подобна среща. Тя подчерта, че вече се работи за подобряване на условията в Студентски град – има работна група по проблема, която работи от ноември 2015 г. и в нея участват всички отговорни институции. Фандъкова изрази надеждата си, че ще бъдат разрешени въпросите за собствеността, защото те са основни при разрешаването на обсъжданите проблеми.

Кметът на София благодари на студентите за поканата за участие в този конструктивен диалог, както и за тяхната активност и подчерта, че като обсъждат проблемите, си помагат взаимно. По думите й, много ценна в разработката на студентите е таблицата, която разглежда приоритетните проблеми.

5

Кметът на район „Студентски“ Димитър Дилчев също благодари на студентите за организираната среща: „Студентският град трябва да излезе на светло. И съм убеден, че това е начинът да бъдат решени и другите проблеми на района, които са натрупани във времето от доста години – паркирането, почистването и други“. Кметът даде пример с ежегодното пролетно почистване на района и отбеляза, че студентите винаги са били изключително активни в тези инициативи.

Проблемът в Студентски град е многопластов и сложен за разрешаване, подчерта Димитър Дилчев. Според него една от причините е, че активните студенти живеят там няколко години и след като си тръгнат нещата започват отначало. Кметът подчерта, че от няколко години се работи за изграждането на пилотен кампус – с камери, с паркоместа, със системи за достъп и сигурност, със спортни площадки. Той отбеляза, че е убеден, че се върви в правилната посока и със съвместните усилия на всички страни проблемите могат да бъдат разрешени.