Начало / Новини / Новини и събития / С изпити по немски език и по испански език започна втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2018/2019 г.

   
С изпити по немски език и по испански език започна втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2018/2019 г.

Днес в 9.00 часа в аудитория 272 на Ректората започна кандидатстудентският изпит по немски език. Кандидат-студент изтегли вариант № 2. Кандидатите, заявили явяване на изпита, са 107.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидат-студентите в Алма матер в началото на втората изпитна сесия на Софийския университет и им пожела успех в изпита. „Изучаването на чужд език и култура изисква много упоритост, постоянство и любопитство, а когато към тях добавим и отличната подготовка, която ще покажете днес, със сигурност ще можете да изберете специалност в Софийския университет и да станете студенти в юбилейната 130 година на Алма матер“, отбеляза проф. Божанкова.

1

На тегленето присъства и заместник-деканът на Факултета по класически и нови филологии проф. Яна Андреева, а председател на изпитната комисия е доц. Ренета Килева.

С успешно издържан изпит по немски език кандидат-студентите могат да влязат в следните специалности:

„Философия“ (на български език), „Философия“ (на английски език), „Психология“, „Социология“, „Културология“, „Политология“, „Публична администрация“, „Библиотечно-информационни науки“, „Публични информационни системи“, „Комуникационен мениджмънт“, „Педагогика“, „Социални дейности“, „Неформално образование“, „Славянска филология“, „Българска филология“, „Балканистика“, „Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“, „Испанска филология“, „Френска филология“, „Италианска филология“, „Португалска филология“, „Скандинавистика“, „Класическа филология“, „Унгарска филология“, „Новогръцка филология“, „Румънска филология“, „Тюркология“, „Арабистика“, „Иранистика“, „Китаистика“, „Японистика“, „Кореистика“, „Арменистика и кавказология“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Логопедия“, „Медийна педагогика и художествената комуникация“.

2

Успешното полагане на конкурсни изпити по история на България и по немски език дава възможност за кандидатстване в специалностите „Международни отношения“, „Регионално развитие и политика“ и „Европеистика“, а с успешно издържани изпити по география и по немски език – в „Туризъм“, „Регионално развитие и политика“ и „Европеистика“.

С изпити по немски език и по български език и литература, или философия и социални науки, или математика (I или II ниво), бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалностите „Регионално развитие и политика“ и „Европеистика“.

1

В 14.00 часа в 292-ра аудитория в Ректората започна изпитът по испански език. Кандидат-студент изтегли вариант № 2. Заявилите участие на изпита са 56 души.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова поздрави кандидат-студентите и им пожела да работят уверено и успешно, както и през новата учебна година да бъдат в редиците на студентите на най-старото българско висше училище.

Тегленето бе в присъствието на заместник-декана на Факултета по класически и нови филологии проф. д-р Яна Андреева и на председателя на изпитната комисия доц. д-р Петър Моллов.

2

С успешно издържан изпит по испански език кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет:

„Философия“, „Философия (на английски език)“, „Психология“, „Социология“, „Културология“, „Политология“, „Публична администрация“, „Библиотечно-информационни науки“, „Публични информационни системи“, „Комуникационен мениджмънт“, „Педагогика“, „Социални дейности“, „Неформално образование“, „Славянска филология“, „Българска филология“, „Балканистика“, „Испанска филология“, „Френска филология“, „Италианска филология“, „Португалска филология“, „Класическа филология“, „Унгарска филология“, „Новогръцка филология“, „Румънска филология“, „Тюркология“, „Арабистика“, „Иранистика“, „Китаистика“, „Японистика“, „Кореистика“, „Арменистика и кавказология“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Логопедия“, „Медийна педагогика и художествената комуникация“.

С успешно издържани кандидатстудентски изпити по история на България и по испански език бъдещите студенти могат да запишат специалностите „Международни отношения“, „Регионално развитие и политика“ и „Европеистика“, а с изпити по география и по испански език – „Туризъм“, „Регионално развитие и политика“ и „Европеистика“.

С успешно положени изпити по испански език и по български език и литература, или философия и социални науки, или математика (I или II ниво), бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалностите „Регионално развитие и политика“ и „Европеистика“.