Начало / Новини / Новини и събития / С изпити по немски език и по испански език започна втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г.

   
С изпити по немски език и по испански език започна втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г.

Днес в 9.00 часа в аудитория 255 в Ректората започна кандидат-студентският изпит по немски език. Анита Йорданова от Плевен изтегли вариант № 1. Кандидат-студентите, заявили явяване на изпита, са 126.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидатите с „Добре дошли“ в Алма матер и изрази радостта си да ги поздрави за избора им да се явят на този изпит, да покажат своите знания и своята подготовка, да защитят честта на своите учители и училища.

Председателят на комисията проф. Емилия Денчева също поздрави кандидат-студентите и им пожела успешна и спокойна работа.

1

С успешно издържан изпит по немски език кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет:

Философия; Психология; Социология; Културология; Политология; Публична администрация; Библиотечно-информационни науки; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Славянска филология; Българска филология; Балканистика; Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“; Испанска филология; Португалска филология; Скандинавистика; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Педагогика на масовата и художествената комуникация.

3

С успешно издържани кандидатстудентски изпити по история на България и по немски език кандидат-студентите могат да кандидатстват за специалностите Международни отношения или Европеистика, а с успешно издържани изпити по география и по немски език - Туризъм, Регионално развитие и политика или Европеистика.

С успешно издържан изпит по немски език и по български език и литература, по философия и социални науки или по математика (първо или второ равнище), бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалността Европеистика.

2

В 14.00 часа в 255-та аудитория на Ректората започна изпитът по испански език. Венета Лунджова от София изтегли вариант № 3. Кандидат-студентите, които се явяват на изпита, са 85 души. Председател на изпитната комисия е доц. Петър Моллов.

Проф. Ренета Божанкова поздрави кандидат-студентите и им пожела да работят уверено и с настроение.

2

С успешно издържан изпит по испански език кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет:

Философия; Психология; Социология; Културология; Политология; Публична администрация; Библиотечно-информационни науки; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Славянска филология; Българска филология; Балканистика; Испанска филология; Португалска филология; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Педагогика на масовата и художествената комуникация.

3

С успешно издържани кандидатстудентски изпити по история на България и по испански език кандидат-студентите могат да кандидатстват за специалностите Международни отношения или Европеистика, а с успешно издържани изпити по география и по испански език – Туризъм, Регионално развитие и политика или Европеистика.

С успешно издържан изпит по испански език и по български език и литература, по философия и социални науки или по математика (първо или второ равнище), бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалността Европеистика.