Начало / Новини / Новини и събития / С изпити по математика II, испански език, руски език и със събеседване за специалност „Графичен дизайн“ продължава втората кандидатстудентска сесия за учебната 2019-2020 г. на Софийския университет

   
С изпити по математика II, испански език, руски език и със събеседване за специалност „Графичен дизайн“ продължава втората кандидатстудентска сесия за учебната 2019-2020 г. на Софийския университет

В 9.00 ч. в аудитория 292 в Ректората на Алма матер започна изпитът по математика II. Кандидат-студент изтегли тема № 3, по която ще работят 770 кандидати, подали заявления за явяване на изпита.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидат-студентите и изрази надежда през есента на тази година те да бъдат студенти на Алма матер. Тя отбеляза, че пред тях има много възможности. По думите й, една от най-предизвикателните и обещаващите е да станат студенти в най-стария и престижен български университет.

1-1

Деканът на Факултета по математика и информатика доц. д-р Първан Първанов също поздрави кандидат-студентите и ги призова да гледат на изпита като хора, които вече имат достатъчно опит и да не забравят, че това е една от многото врати, които трябва да отворят по пътя към познанието. Пожела им да бъдат спокойни, да реализират това, което през изминалите 12 години са учили, да отговорят на изискванията и очакванията на своите родители и учители. „Всичко зависи от вас, направете каквото трябва. Успех!“, каза още доц. Първанов.

4-4

Председател на изпитната комисия е доц. Веселин Гушев, който е и заместник-декан на Факултета.

Успешно издържаният изпит по математика II дава възможност за кандидатстване в специалностите: „Философия“, „Социология“, „Политология“, „Публична администрация“, „Библиотечно-информационни науки“, „Публични информационни системи“, „Философия (на английски език)“ „Математика“, „Информатика“, „Приложна математика“, „Математика и информатика“, „Компютърни науки“, „Софтуерно инженерство“, „Информационни системи“, „Статистика“, „Физика“, „Инженерна физика“, „Ядрена техника и ядрена енергетика“, „Физика и математика“, „Астрофизика, метеорология и геофизика“, „Физика и информатика“, „Медицинска физика“, „Комуникации и физична електроника, „Квантова и космическа теоретична физика“, „Фотоника и лазерна физика“, „Оптометрия“, „Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език)“, „Компютърно инженерство“, „Учител по природни науки в основна степен на образованието“, „Химия“; „Химия и информатика“, „Компютърна химия“, „Инженерна химия и съвременни материали“, „Геология“, Геопространствени системи и технологии“ „Комуникационен мениджмънт“, „Икономика и финанси“, „Стопанско управление“, „Счетоводство, финанси и дигитални приложения“ (на английски език).

6-6

В специалност „Европеистика“ можете да кандидатствате с изпити по математика II и по английски, френски, немски или испански език (по избор). Бъдещите студенти могат да запишат специалност „Регионално развитие и политика“ след успешно издържани изпити по математика II и по английски, френски, немски, испански, италиански или руски език (по избор).

В 9.00 часа във Факултета по науки за образованието и изкуствата започна и събеседването за специалност „Графичен дизайн“. Кандидатите, подали заявление за явяване на изпита, са 81.

В 14.00 часа в аудитория 292 на Ректората започна кандидатстудентският изпит по испански език. Кандидат-студент изтегли вариант № 2. Заявилите участие на изпита са 43 души.

1-1

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова поздрави кандидат-студентите и посочи, че ученето на един чужд език изисква време, постоянство и много усилия. Тя изрази увереността си, че тези усилия са дали своя резултат и той ще бъде отразен в оценките, които ще получат на днешния изпит.

3-3

Тегленето бе в присъствието на заместник-декана на Факултета по класически и нови филологии проф. д-р Яна Андреева и на председателя на изпитната комисия доц. Адриана Миткова.

С успешно издържан изпит по испански език кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет:

„Философия“, „Психология“, „Социология“, „Културология“, „Политология“, „Публична администрация“, „Библиотечно-информационни науки“, „Публични информационни системи“, „Философия (на английски език)“, „Педагогика“, „Социални дейности“, „Неформално образование“, „Славянска филология“, „Българска филология“, „Балканистика“, „Испанска филология“, „Френска филология“, „Италианска филология“, Португалска филология“, „Класическа филология“, „Унгарска филология“, „Новогръцка филология“, „Румънска филология“, „Тюркология“, „Арабистика“, „Иранистика“, „Китаистика“, „Индология“, „Японистика“, „Кореистика“, „Арменистика и кавказология“, „Комуникационен мениджмънт“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Логопедия“, „Медийна педагогика и художествената комуникация“.

4-4

С успешно издържани кандидатстудентски изпити по история на България и по испански език бъдещите студенти могат да запишат специалностите „Международни отношения“, „Регионално развитие и политика“ и „Европеистика“, а с изпити по география и по испански език – „Туризъм“, „Регионално развитие и политика“ и „Европеистика“.

С успешно положени изпити по испански език и по български език и литература, или философия и социални науки, или математика (I или II), бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалностите „Регионално развитие и политика“ и „Европеистика“.

5-5

В 14.00 часа в 272 аудитория в Ректората на Софийския университет кандидат-студент изтегли вариант № 1 на изпита по руски език. Подалите заявление за явяване на изпита са 53.

Заместник-ректорът проф. Ренета Божанкова приветства кандидат-студентите с „Добре дошли!“ и им пожела да получат толкова високи оценки на днешния изпит, които да им позволят да станат студенти в тази специалност, в която виждат своето бъдеще, добра реализация и удовлетворението от избрания път. Тя ги призова с високите си оценки от изпита да покажат на своите родители и учители, че подкрепата им през годините си е заслужавала.

7-7

Председателят на изпитната комисия доц. Красимира Петрова от Факултета по славянски филологии също пожела успех на кандидатите.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит по руски език, са: „Философия“; „Психология“; „Социология“; „Културология“; „Политология“; „Публична администрация“; „Философия“ (на английски език); „Педагогика“; „Социални дейности“; „Неформално образование“; „Българска филология“; „Славянска филология“; „Руска филология“; „Балканистика“; „Френска филология“; „Испанска филология“; „Италианска филология“; „Португалска филология“; „Класическа филология“; „Новогръцка филология“; „Унгарска филология“; „Румънска филология“; „Тюркология“; „Арабистика“; „Иранистика“; „Китаистика“; „Индология“, „Японистика“; „Кореистика“; „Арменистика и кавказология“; „Комуникационен мениджмънт“; „Предучилищна и начална училищна педагогика“; „Предучилищна педагогика и чужд език“; „Начална училищна педагогика и чужд език“; „Социална педагогика“; „Специална педагогика“; „Логопедия“; „Медийна педагогика и художествена комуникация“.

6-6

С изпити по руски език и по география бъдещите студенти могат да запишат специалностите „Туризъм“ и „Регионално развитие и политика“.

С успешно положени изпити по руски език и по история на България бъдещите студенти могат да запишат „Международни отношения“ и „Регионално развитие и политика“ .

Специалност „Регионално развитие и политика“ могат да запишат положилите успешно изпити по руски език и по математика I, математика II, български език и литература, философия и социални науки (по избор).