Начало / Новини / Новини и събития / Работна среща на партньорите по проект Център по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци,енергия за кръгова икономика” - “Clean & Circle”

   
Работна среща на партньорите по проект Център по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци,енергия за кръгова икономика” - “Clean & Circle”

Единадесета работна среща на партньорите по проекта, оперативните счетоводители и екипа за управление на Център за компетентност “Clean & Circle” се проведе на 18 септември 2019 г. в Заседателната зала на Биологическия факултет на Софийския университет.

Координаторът на проекта проф. дбн. Яна Топалова представи информация за напредъка на проекта, за втория верифициран отчет за периода 1.11.2018 - 30.04.2019 г., за придвижените дейности през периода от 01.07.2019 до 18.09.2019 г., за възникналите проблеми и предстоящи задачи пред екипа, комуникационни канали с институционалните ръководители и Управляващия орган на ОПНОИР.

1-1

Отделните партньори направиха кратки презентации, свързани с изпълнението на проекта по партньори - състояние на обществените поръчки, работата по научните дейности, мотивация и професионално развитие на членовете на екипите. Бяха обсъдени съвместните дейности, възникналите проблеми и предизвикателства.

2-2

Научният мениджър проф. д-р инж. Ирина Рибарова представи пред партньорите информация за сайта на проекта и попълването му с необходимото съдържание. Доц. д-р Ирина Шнайдер запозна с плана за организация на обучението на партньорите при комплектоването и качването в ИСУН на документацията по междинните отчети.

3-3

В резултат на усилията на екипа на Центъра по компетентност “Clean & Circle” вече са доставени апарати на стойност около 1 500 000 лв. в Института по органична химия с център по фитохимия – БАН, в лабораториите „Води” на проф. дхн Павлина Долашка и „Отпадъци” на проф. д-р Нарцислав Петров. Някои от тези апарати са единствени по рода си в България. С тях ще могат да се реализират изследвания, които ще позволят създаване и верифициране на високи технологии в областта на кръговата икономика. Паралелно с това е завършена модернизацията на лабораториите в двата факултета на партньора Университет по архитектура, строителство и геодезия - в Строителния и Хидротехническия факултети.

4-4

Във втори панел се проведе и среща-обучение на оперативните счетоводители на партньорите по проекта. Главният счетоводител г-жа Полина Зашева заедно с оперативните счетоводители проведоха дискусия по финансови въпроси с акцент върху приложението на механизмите за „умно финансиране” по проекта, ръководено от водещата организация - Софийския университет, даване на справки, прогнози, искания за плащане, отчетни документи във връзка с предстоящите отчети.

1_a_imagelarge