Начало / Новини / Новини и събития / Проф. дпн Владимир Радулов бе удостоен с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

   
Проф. дпн Владимир Радулов бе удостоен с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

На заседание на Академичния съвет на Университета ректорът проф. Анастас Герджиков връчи на проф. дпн Владимир Радулов Почетния знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояване с високото отличие е на Факултета по начална и предучилищна педагогика и е за цялостния принос на проф. Радулов за развитието на специалната педагогика у нас, за популяризиране на нейните постиженията по света и за принос към дейността на Факултета по начална и предучилищна педагогика.

Проф. Радулов изрази своята дълбока благодарност и заяви, че награждаването е изключително събитие в живота му. „Имам голямата привилегия да получа тази висока награда от най-реномираното и най-старото висше училище на Република България – Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Проф. Радулов заяви, че винаги пази в сърцето си изключителна благодарност към Университета и се чувства задължен за полученото високо образование, подходяща професия и за това, че висшето училище му е помогнало за научното му израстване. Не на последно място му е дало възможност през свободното време да упражнява и музикалното си хоби.

1

Проф. Радулов подчерта, че в живота си се е ръководел от няколко принципа. Първо, чувство за скромност. „Много трудно е това чувство. Но в най-хубавите си мигове в моя живот съм си повтарял да не забравям откъде съм тръгнал“, каза той. Вторият принцип е всеотдайността. Проф. Радулов изрази убедеността си, че университетският преподавател трябва да превърне своята дейност в кауза, да служи на едно дело безкористно и до край. Другият принцип е целеустремеността - да знаеш на кой път си стъпил, накъде вървиш, накъде отиваш и как да постигнеш това, което би желал.

Когато през 1984 година започнах да интегрирам първите ученици със специални образователни потребности в обикновеното училище, малко си давах сметка какво всъщност започвам. Днес съм щастлив да видя, че това дело е дало своите изключителни плодове“.

2

Проф. Радулов посочи още един принцип, по който се води в живота си – а това е солидарността – гражданска и професионална. Той пожела нови хоризонти в развитието на Софийския университет и завърши словото си с думите „Напред, народността не пада там, дето знанието живей“.

Проф. дпн Владимир Радулов е всепризнат професионалист в областта на специалната педагогика у нас и в чужбина. Той започва работа в Софийския университет през 1987 г. като хоноруван преподавател по педагогика на зрително затруднените. През 1991 г. е избран за доцент, през 1999 г. получава научната степен „доктор на педагогическите науки“, а от 2000 г. получава и академичното звание професор.

По негова инициатива е създаден Ресурсният център за обучение на деца със специални образователни потребности при Факултета по начална и предучилищна педагогика.

3

От 1993 – 1995 г. е ръководител на Катедра „Специална педагогика“ и като такъв е допринесъл за всепризнатата водеща роля на Софийския университет в подготовката на специални педагози, в областта на зрително затруднените ученици, за качеството на образованието по специална педагогика у нас.

Под ръководството на проф. Радулов са разработени първите специални програми за обучение на зрително затруднени деца у нас и първите университетски програми за подготовка на специалисти по обучение и рехабилитация в тази област.

В работата си като лектор и научен ръководител на програмите влага много от себе си за създаването на качествени нови кадри, от които се нуждае нашата образователна система. Работил е със студенти от Турция, Гърция, Република Кипър, изнасял е лекционни курсове в чуждестранни университети като Кортрейн - Белгия, Белград – Сърбия, Истанбул – Турция, Скопие - Македония, Лвов – Украйна и други.

Проф. Радулов има активна обществена дейност, насочена изцяло към популяризиране на специалната педагогика, за повишаване и гарантиране на качеството й. Сътрудничи на Министерството на образованието и науката по множество национални и международни проекти и многократно е канен за лектор от страна на Министерството на образованието и науката.

От 1993 до 1995 г. е член на подкомисията на ЮНЕСКО при МОН, а от 1997 до 2013 г. е координатор за България на Международния съвет за образование на зрително затруднените. От 2002 до 2005 г. е зам.-председател на Европейския регионален комитет на тази организация. През периода 2000-2003 г. е член на подкомисията по обществени науки при ВАК. През 2006 г. е член на Генералната асамблея на Международния съвет за образование на зрително затруднените.

Председател е на Българската асоциация за обучение на зрително затруднени деца от създаването й през 1992 г. Проф. Радулов е инициатор за създаване на Националната асоциация на сляпо-глухите в България. Бил е и зам.-председател на Съюза на слепите в България.

По негова инициатива през 1993 г. е създадена фондация „Рехабилитация на слепи“, през 1997 г. – Националната асоциация на сляпо-глухите в България и „100 години образование на слепите в България“.

Научното творчество на проф. Радулов включва над 180 публикации в областта на диагностичното оценяване, интегрирането и включващото обучение, социално-психологическите проблеми на слепотата и слабото зрение и рехабилитацията на възрастни с нарушено зрение. Автор е на университетските учебници по основните дисциплини в тази проблематика.