Начало / Новини / Новини и събития / Позиция на Софийския университет по повод изказвания на служебния министър на културата проф. Минеков

   
Позиция на Софийския университет по повод изказвания на служебния министър на културата проф. Минеков

На 13 септември в гр. Балчик служебният министър на културата проф. Минеков е дал пресконференция, на която една от темите е бил Архитектурно-парковият комплекс „Двореца“, гр. Балчик. По време на пресконференцията министър Минеков си е позволил да изкаже няколко неверни твърдения относно начина на управление на Университетската ботаническа градина – гр. Балчик, които са обидни за Софийския университет.

В стремежа си да се отличи от своите предшественици, министърът прави точно това, което правеха всички министри на културата през последните десетилетия – подведен от служителите на Държавен културен институт-Културен център „Двореца“, той приписва техните нарушения и последствията от тях на Софийския университет, без да се е запознал с фактите и без да е поискал мнението на Университета.

Проблемът с двете каси на входа на Архитектурно-парковия комплекс „Двореца“ в Балчик е по вина на ДКИ-КЦ „Двореца“ и на Министерството на културата.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ управлява целия терен на Университетската ботаническа градина в гр. Балчик, който се състои от три поземлени имота, на които се отглеждат над 3000 вида растения. Архитектурно-парковият комплекс „Двореца“ е част от само един от тези три имота. Съгласно Акт за публична държавна собственост АПДС №5192/20.12.2012 г. в този комплекс Държавен културен институт- Културен център „Двореца“ Балчик има права на управление върху единични сгради, част от които са недвижими културни ценности.

Проблемът с туристите е създаден от служителите на ДКИ КЦ „Двореца“, които осъществяват администриране на приходи от вход по отношение на имоти, управлявани от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в нарушение на решение на Върховния административен съд. След като са заплатили вход за Университетска ботаническа градина, туристите, които желаят да разгледат само ботаническата градина, но не и ДКИ КЦ „Двореца“ въпреки това се водят принудително от служители на ДКИ КЦ „Двореца“ до касите на ДКИ КЦ „Двореца“, където те заплащат за посещение на сгради, които не са искали да посетят.

През последните две десетилетия Софийският университет „Св. Климент Охридски“ непрекъснато е бил инициатор на предложения и преговори за сключване на споразумение между Софийския университет и Министерството на културата. За съжаление усилията на Софийския университет за оптимизиране на администрирането на приходите от вход постоянно срещат съпротивата на ДКИ КЦ „Двореца“, чиито служители убеждават всеки следващ министър да не приема предложенията на Софийския университет за въвеждане на обща каса, а в същото време заблуждават обществеността, че Софийският университет не желае такова споразумение.

Последното предложение от страна на Университета до Министерството на културата, което включва и подробно предложение за въвеждане на обща каса, е от преди три години, но отговор няма.

В крайните си и непроверени изявления проф. Минеков твърди, че „има загадъчно строителство“, „има пробиви“, „някакви незнайни улички, входове“, че „нарушенията са твърде много“. Той не посочва нито един конкретен случай на нарушение, но прави гръмки изказвания за безотговорно управление на Ботаническата градина от Софийския университет. Според министъра проблемът е можел да се реши с „с нормални разговори и с контакти“, но в същото време той не е намерил за нужно да осъществи поне един разговор с представител на Университета, за да научи истинското състояние на нещата.

Накрая министърът е обявил и намерението си да иска „истинска едностранна намеса на държавата, а не различни субекти, които нямат отговорност, каквато е необходима“.

Зад това намерение, което също не е ново и оригинално, както министърът си мисли, прозира желанието на няколко негови предшественици, след като не успяха да го направят по съдебен ред, да отнемат управлението на Университетската ботаническа градина от Софийския университет насила. Нека напомним, че последният такъв опит беше осуетен, след като се стигна до затваряне на Университета и гражданско неподчинение.