Начало / Новини / Новини и събития / Полско-българска научна конференция „Правата на детето в исторически и съвременен контекст“

   
Полско-българска научна конференция „Правата на детето в исторически и съвременен контекст“

В Конферентната зала на Софийския университет се провежда полско-българската научна конференция „Правата на детето в исторически и съвременен контекст“. Научният форум е организиран от Полския институт в София, Факултета по педагогика и Държавната агенция за закрила на детето и се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

На откриването на конференцията присъстваха ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков, Анджей Мойковски, заместник-посланик на Полша у нас, омбудсманът на Република България г-жа Мая Манолова, Марек Михалак, омбудсман по правата на детето на Република Полша, председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, директорът на Полския институт в София Ярослав Годун, деканът на Факултета по педагогика проф. д-р Бончо Господинов, преподаватели, студенти, гости. Модератор на събитието бе проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова.

4

Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков се обърна към официалните гости, организаторите, участниците и присъстващите на конференцията с думите, че през настоящата 2018 г. Алма матер навършва 130 години и организираните публични събития са много над 1000. Най-важните сред тях, уточни ректорът, са академичните чествания и празненства, а така също и няколкото големи научни конференции, представящи разностранния облик на академичните занимания в най-старото висше училище в страната.

5

От природните науки, през педагогическите, до хуманитарните и обществените – Софийският университет има експерти във всички области, изтъкна проф. Герджиков. Настоящият научен форум е част от тези научни събития от изключителна важност за академичната общност на Алма матер, тъй като самото заглавие „Правата на детето“ полага темата в исторически контекст и подсказва, че наред с обичайните проблеми за опазването на нашите деца, съвременността ни носи и редица нови опасности. „Поради това не бива да спират обсъжданията по тази обща тема, нито нашата изобретателност за намиране на нови и нови начини за защита на децата от предизвикателствата на съвременния свят. Новите технологии ни облекчават, но те създават и нови възможности за застрашаване на децата. Съвременното общество само изглежда по-сигурно, но ние виждаме, че през последните години се появиха няколко сериозни нови източника на несигурност, което обяснява и разнообразието на теми в конферентните доклади, обхващащи обширната област на правата на децата“, каза ректорът.

7

Приветствие към организаторите и всички присъстващи поднесе и Анджей Мойковски, който изказа радостта си, че на форума присъстват г-н Марек Михалак, омбудсман по правата на детето на Република Полша, и г-жа Мая Манолова, омбудсман на Република България. Заместник-посланикът изтъкна, че настоящата конференция е посветена на важните за всички нас права на детето, която дава възможност да се представят съвременния опит и постижения, както и да се обменят възгледи по този въпрос от представителите на двете държави. Популяризирането на знанията в тази сфера е ключово за издигането на едно по-високо ниво на обществената осъзнатост за достойнствата на децата. Г-н Мойковски заяви, че Полша е една от страните, които могат да се гордеят с обществената информираност за правата на децата, като посочи някои от полските деятели, известни в целия свят. Сред тях е и видната полска общественичка Ирена Сендлер, която по времето на Втората световна война е спасила 2 500 еврейски деца от смърт и настоящата 2018 година е посветена на нейното име и кауза. „Днес е важно всяко едно дете да осъзнава своите права и, възпитавайки децата си в тези ценности, бихме могли в бъдеще да разчитаме на един по-достоен свят“, завърши изказването си зам.-посланик Мойковски.

1

Омбудсманът на Република България г-жа Мая Манолова се обърна към присъстващите с благодарност за отправената й покана за участие в конференцията, която тя счита за признание за свършеното от нея и екипа й през последните две години по отношение на популяризиране и защита на правата на детето у нас. Но също така тя изтъкна, че това участие е и предизвикателство да отговорят на високите очаквания и изисквания на българското общество за конкретни мерки за защита на детските права, включително да упражнят натиск върху институциите във всички ресори да променят политиките си, ръководейки се неизменно от интересите на българските деца.

6

Г-жа Манолова констатира, че за всички е известно, че правата на децата се нарушават всеки ден и твърде често това остава без последствия за нарушителите. Според нея, една от причините е непознаването на правата на децата, включително от техните родители, преподавателите и възрастните около тях. Поради това, институцията на омбудсмана на Република България е приела като своя мисия алармирането на обществото за всеки случай на нарушаване на правата на отделно дете или детска група.

Омбудсманът даде примери от зачестилите случаи на насилие в училище, на улицата, в семейството, злоупотребите с деца, както и за неефективността на социалните системи по отношение на детската бедност, проблемите на самотните деца, чиито родители работят в чужбина, на онези, влезли в конфликт със закона, на децата с увреждания, на идващите от социално слабите семейства, понасящи върху себе си тежката участ на бедността и липсата на перспективи в живота.

Манолова изтъкна, че от първостепенна важност в работата по разрешаването на тези проблеми е да се чуе и гласът на самите деца и добави, че те не разпознават представляваната от нея институция като защитник на правата им, поради което заедно с екипа й активно работят за по-голямата видимост на тази функция на омбудсмана у нас.

2

Според нея през последните две години са направени редица стъпки в тази посока - две национални кампании за популяризиране на правомощията на омбудсмана, разясняване на децата какви са правата им, въвеждането в редица училища в страната на детски омбудсмани, развиващи активно ученическо самоуправление.

Предизвикателствата пред институцията на омбудсмана у нас и тази година са: успешното провеждане на кампанията срещу таксите в детските градини, която ще стартира на 1 юни, Деня на детето; кампания за защита на децата сираци; промени в Закона за висшето образование; продължаване на натиска върху Министерство на правосъдието за доработването и внасянето на закон за детското правосъдие, касаещ децата с криминално деяние или самите те жертва или свидетели на такова; а така също и ликвидирането на институцията на интерната като унизителна форма на превъзпитание на криминално проявените деца.

В края на 2018 г. ще бъде внесен първият Доклад на омбудсмана за правата на детето, като г-жа Манолова изрази надеждата си настоящата конференция да помогне на екипа й за теоретичната част на документа, както и на ценния опит на колегата й от Полша, омбудсмана по детските права г-н Марек Михалак.

8

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова изрази благодарността си към Софийския университет и към Полския институт за организирането на конференцията и за поканата, отправена към нея да участва в нея. По думите й, настоящата научно-практическа конференция фокусира академичната мисъл върху необходимостта от специално внимание и дебат по въпросите, свързани с утвърждаването на правата на децата и възможностите за промяна в техния живот.

Неоспоримо е правото на всяко дете на мечти, на обич, на щастие. Затова, градейки бъдещето, ние трябва да помогнем на децата и най-лесният им път към това е да им дадем права“ каза д-р Лилова. Тя посочи, че Конвенцията за правата на детето и законите са важни инструменти в това действие. По думите й, Конвенцията е уникален документ, защото преобръща парадигмата на общественото възприемане на детето.

9

Огромното достижение на съвременната цивилизация, отразено във всички международни актове за правата на човека, е признаването на достойнството на детето, на всяко човешко същество, което е основа и признаване на неговите права“, каза още председателят на Държавната агенция за закрила на детето и допълни, че децата са носители на права и то не защото са деца, а защото са човешки същества. Правата от своя страна са важни, защото са снабдени с механизми за защита. Конвенцията постановява максимата за детето като развиващ се човек, който трябва да участва в решенията, които го засягат, но и да допринасят за развитието на обществото.

В заключение тя отбеляза, че реализирането на грижите за децата, част от което е и синхронизирането на нормативната уредба в областта на закрила на детето, в съответствие с утвърдените международни стандарти, е споделена отговорност на държавните институции и гражданското общество и е немислимо без приноса на академичната общност и мрежата от партньори, които с координирани усилия работят за повишаване на благосъстоянието на децата в България.

Деканът на Факултетът по педагогика проф. д-р Бончо Господинов изрази задоволството си, че след пет години отново в тази зала и отново с доброто взаимодействие на Полския културен институт и Факултета по педагогика се провежда конференция, свързана с правата на децата.

10

Той заяви, че много от нас не познават правата на децата и изрази становището си, че за по-голямата беда е, че много хора не се замислят изобщо дали децата имат права. „Ако ние разберем, че децата имат права, ще си дадем труда да разберем кои са правата им“, каза проф. Господинов и добави, че много често и в научни текстове и в нормативна уредба се използва израза „В най-добрия интерес на децата“ и зададе въпроса дали познаваме интересите на децата, за да знаем кои са най-добрите от тях.

Той припомни крилатата мисъл на Ушински, че ако педагогиката иска да възпита човека във всяко едно отношение, преди това трябва да го познае във всяко едно отношение. И ако това се отнася за човека изобщо, два пъти повече се отнася за децата, подчерта деканът.

Проф. Господинов изтъкна, че за да можем да спазваме правата им, трябва да познаваме самите деца. Защото много често, говорейки за правата на децата, ни е трудно да осъзнаем тънката граница, понякога неосезаема между права и задължения: „И много често, говорейки за правата на децата, като че ли имаме предвид повече техните задължения. Все казваме – децата трябва.. може.. не може.. а какво искат? От какво имат нужда? И това, че ние трябва да им съдействаме да се развиват и формират като личности, означава ли, че всичко което правим, не трябва да се опира на онова, което детето чувства, което то иска. И в същото време, с грижа за това дете“.

По думите на проф. Господинов, понякога преекспонираме грижата, поставяйки по-голям акцент върху задълженията. В същото време би трябвало да знаем, че всяко задължение е свързано с някакво право и всяко право е свързано с някакво задължение.

Мисля, че преди да се отиде към създаването и приемането на каквито и да е закони или подзаконови нормативни актове, трябва да тръгнем от опознаването на децата. И най-добрият закон, който е създаден без да се познават децата и техните действителни интереси и потребности, надали би могъл да свърши работа“, каза в заключение проф. Господинов.

Той изрази надеждата си настоящото събитие да допринесе за по-доброто познаване на децата, на техните интереси и на техните права, за да се създаде по-добра нормативна уредба.

3

Конференцията продължи с презентации и лекции на Maрек Михалак; проф. дпн Aдам Солак – педагог, преподавател в Академията за специална педагогика „Мария Гжегожевска“ във Варшава; проф. дпн Барбара Смолинска-Тайс – социален педагог, социален работник, обществен съветник на омбудсмана по правата на детето, ръководител на катедрата по социална педагогика в Академията за специална педагогика „Мария Гжегожевска“; проф. дпн Веслав Тайс – педагог, преподавател в Академията за специална педагогика „Мария Гжегожевска“, дългогодишен преподавател във Варшавския университет; проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова – преподавател и заместник-декан на Факултета по педагогика към Софийския университет „Св. Климент Охридски“; преподавателите от Факултета по педагогика проф. дпн Албена Чавдарова, доц. д-р Лиляна Стракова, ас.д-р Даниела Рачева и ас. д-р Йорданка Николова.

Целта на научния форум е да бъдат обсъдени правата на детето в глобализираното съвремие – между индивидуалността/уникалността и равенството; перспективите на омбудсмана по правата на детето; правата на детето в делото на Ирена Сендлер; исторически аспекти на закрилата на децата в България; правата на детето в контекста на гражданското образование; делото на Януш Корчак – класик на европейската педагогика на детството и предтеча на правата на детето. Студенти-педагози ще представят своята гледна точка по темата.