Начало / Новини / Новини и събития / Паневропейският проект EUthyroid е успешна стъпка в решаване на проблемите с дефицита на йод в Европа

   
Паневропейският проект  EUthyroid е успешна стъпка в решаване на проблемите с дефицита на йод в Европа

Успешно завърши финансираният по програма „Хоризонт 2020“ паневропейски проект EUthyroid (юни 2015-Май 2018 ). Участници в проекта са 22 държави-членки на Европейския съюз и още 5 държави от Западна и Централна Европа (Исландия, Израел, Македония, Норвегия и Швейцария), които представлят около 94% от европейското население. Представител на България е Медицинският факултет на Софийския университет“ Св. Климент Охридски“.

Според данни на Световната здравна организация (СЗО) йодният дефицит е най-честата предотвратима причина, водеща до нарушения в развитието на феталния мозък. Недостатъчен прием на йод по време на бременността, в кърмаческия период и в ранното детство води до необратими последствия за неврокогнитивното и интелектуално развитие на детето. Йодният дефицит продължава да бъде проблем за Европа и по последни данни при повече от петдесет процента от новородените съществува риск от дефицит на йод и невъзможност да се развие оптималния интелектуален капацитет. При възрастни лица йодният дефицит води до заболявания на щитовидната жлеза, което сериозно натоварва здравната система.

101

В рамките на проекта EUthyroid е създадена база-данни за съществуването на йоден дефицит в Европа и е изградена хармонизирана инфраструктура за мониториране, оценка и превенция на йодния дефицит и свързаните с него заболявания. Изчислени са разходите за здравеопазване в случай на липса на профилактика на йодддефицитните заболявания и са проучени редица културни и регионални особености, които влияят върху приема на йод. Благодарение на този проект могат да бъдат оценени резултатите от обогатяване на храните с йод и да се мониторира ефекта от задължителното йодиране на солта върху тиреоидния статус на населението.

Ръководителят на консорциума проф. Вьолтцке от университета в Грайфсвалд, Германия счита, че е необходимо приемане на всеобщо йодиране на солта за хранителни цели и използване единствено на йодирана сол в хранителната промишленост. „Една хармонизирана нормативна рамка може да осигури на гражданите на Европа достатъчен прием на йод и ефективна профилактика на йоддефицитните заболявания с нормално интелектуално и когнитивно развитие на всички новородени“.

В края на април 2018 в Краков беше приета Декларация за елиминиране на йодния дефицит. Чрез нея участниците в Консорциума обръщат внимание необходимостта от приемане на незабавни решения за ликвидиране на йодния дефицит в Европа чрез универсално йодиране на солта. „Това е важен здравен аспект не само за Европа, но и пример за останалия свят как чрез хармонизиран подход може не само да бъде оценена една стратегия но и здравния ефект от нейното прилагане“, се казва в приетия документ.

Проектът е посочен от Европейската комисия като успешен пример сред многобройните проекти от програма „Хоризонт 2020“.

100

Годишната среща на консорциума EUthyroid в Краков, Полша, 19 април 2018 г