Начало / Новини / Новини и събития / Първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2016/2017 г. започна с изпит по математика II и журналистика

   
Първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2016/2017 г. започна с изпит по математика II и журналистика

 

В 9.00 часа в зала 272 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по математика II. Тодор Ангелов от гр. Пловдив изтегли вариант № 3 на изпита по математика II. 1 135 кандидат-студенти са подали заявления за явяване на изпита.

Изпитната тема беше изтеглена в присъствието на заместник-ректора на Софийския университет проф. Ренета Божанкова. Тя приветства кандидатите, които в първия ден на пролетта са избрали да представят своите знания, подготовка и амбиция на изпита по математика и пожела успех на всички. Председател на изпитната комисия е доц. Веселин Гушев от Факултета по математика и информатика на Софийския университет.

1

Проф. Ренета Божанкова

Изпитът по математика II е писмен и се състои в решаване на осем задачи. При решаването на задачите се използват знания от различни теми на училищната програма по математика. Всеки кандидат-студент трябва да се стреми да изложи решенията на задачите от изпита пълно, кратко и ясно, като се използва въведената в училище математическа символика. Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства.

2

Доц. Веселин Гушев и Тодор Ангелов

При провеждането на изпита се допуска използването на химикалки (пишещи синьо), черен молив, линийка, триъгълник, пергел и гума. Не се разрешава ползването на калкулатори, електронни бележници и портативни компютри. Единственото разрешено помагало по време на изпита е Справочник по математика за кандидат-студенти, издаден от Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски" не по-рано от 2007 г. (с червена корица). Времето за провеждане на изпита е 4 часа.

3

С успешно издържан изпит по математика II кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет:

Философия; Социология; Политология; Публична администрация; Библиотечно-информационни науки; Математика; Информатика; Приложна математика; Математика и информатика; Компютърни науки; Софтуерно инженерство; Информационни системи; Статистика; Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Химия; Химия и информатика; Компютърна химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология; Икономика и финанси; Стопанско управление.

С писмен изпит по журналистика продължи първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2016/2017 г. Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 425.

Кристина Тодорова от гр. Лом изтегли темата „Граници и огради”, по която ще пишат кандидат-студентите днес. Бяха изтеглени и още две контролни теми: „Пътят на Европа” и „Времето на Земята”.

4

Кристина Тодорова

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидатите с „Добре дошли!“ в Софийския университет и изрази радостта си от избора им да покажат знания и поглед към света в този важен изпит. Председателят на изпитната комисия доц. Ефрем Ефремов пожела успех на кандидатите и изрази надежда в близко бъдеще някои от тях да се включат в преподавателския екип на Факултета по журналистика и масова комуникация, а други да се развият като професионалисти в медиите.

Писменият изпит по журналистика има за цел да оцени способността на кандидат-студентите да създават цялостен и завършен писмен текст по зададена тема. Работата може да бъде написана в свободно избрана от автора прозаична форма и достатъчен за пълноценното разгръщане на замисъла обем.

Темите за писмения изпит са от съвременния обществен, политически, икономически и културен живот, отразен в българския периодичен печат, радиото, телевизията, интернет.

Изпитната комисия формулира темите непосредствено преди изпита. Изпитът започва с изтеглянето на една тема от кандидат-студент, като контролно се отварят поне още две теми. Писменият изпит продължава 3 астрономически часа.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване.