Начало / Новини / Новини и събития / Отговор на Софийския университет по повод на въпроси на медии

   
Отговор на Софийския университет по повод на въпроси на медии

По повод на въпроси на медии относно предложения на Физическия факултет, свързани с размера на студентските такси и броя на магистърските програми, Софийският университет заявява следното: Във Физическия факултет през 2017 г. са приети 102 студенти за обучение в степен „бакалавър“. Министерският съвет е включил професионално направление Физика в списъка на приоритетните професионални направления, в които в Република България съществува остър недостиг от квалифицирани специалисти. Правителството повиши субсидията за това направление и увеличи размера на стипендиите.

Във връзка с това Факултетът по физика е предложил намаляване на студентските такси на 200 лева. Предложението ще бъде обсъдено на Академичния съвет на 28 февруари 2018 г.

Физическият факултет обучава студенти в близо 40 магистърски програми, част от които се дублират. По тази причина той предлага закриването на 13 магистърски програми. Остават действащи 21 магистърски програми, което е напълно достатъчно за един факултет. Това предложение е в изпълнение на мандатната програма на ректорското ръководство за намаляване на броя на магистърските програми в Софийския университет, които се дублират.

Според Националната рейтингова система и всички световни класации Физическият факултет предлага изключително високо ниво на обучение и научноизследователска работа.