Начало / Новини / Новини и събития / Обучителен семинар „Приобщаващо образование: педагогически модели за ефективно индивидуализирано обучение“

   
Обучителен семинар „Приобщаващо образование: педагогически модели за ефективно индивидуализирано обучение“

От 31 май до 2 юни 2018 г. в Университетския център „Бачиново“ се проведе докторантски обучителен семинар на тема „Приобщаващо образование: педагогически модели за ефективно и индивидуализирано обучение“, реализиран в рамките на проект BG05M2OP001-2.009.0013 „Докторантски център „Св. Климент Охридски“ (ДокЦент).

Организатори на събитието са Факултетът по педагогика, Факултетът по начална и предучилищна педагогика и Факултетът по класически и нови филологии към Софийския университет.

През първия ден докторантите имаха възможност да чуят лекции на преподаватели от Факултета по педагогика и Факултета по начална и предучилищна педагогика, както и да участват активно в дискусии с тях. Проф. Сийка Чавдарова-Костова представи световните и европейски тенденции в развитието на приобщаващото образование. Проф. Нели Иванова говори за формирането на комуникативно-речеви компетентности чрез обучението по български език и литература в началния етап на основната степен на образование. Доц. Милен Замфиров засегна теми, свързани със съвременните схващания и методи в приобщаващото образование при деца и ученици с увреждания. Доц. Данаил Данов посвети лекцията си на медийната педагогика и дигитално-медийната грамотност.

1-w

Деяна Андонова, ръководител на отдел „Докторанти“, разясни някои от важните въпроси по отношение на процедурите на докторантурите и новите нормативни документи.

През следващите два дни от семинара докторантите, разделени във фокус-групи, представяха резултатите от изследванията си, като имаха възможност да обсъдят с преподавателите от трите факултета възникналите теми и проблеми в рамките на изследователската им работа по дисертацията до момента.

2-w