Начало / Новини / Новини и събития / Нова магистърска програма "Астрономия и популяризация на астрономията" във Физическия факултет

   
 Нова магистърска програма "Астрономия и популяризация на астрономията" във Физическия факултет

От новата учебна 2016/2017 г. във Физическия факултет на Софийския университет стартира нова магистърска програма "Астрономия и популяризация на астрономията". Тя е интердисциплинарна и предвижда както овладяването на общи знания в областта на физиката, математиката, астрофизиката и астрономията, така и умения за тяхното ефективно разпространение и представяне пред различни аудитории.

Новата магистърска програма няма пряк аналог в света. "Астрономия и популяризация на астрономията" е подходяща за всички, интересуващи се от астрономия и комуникация на науката. За новата магистратура могат да кандидатстват бакалаври, завършили каквито и да е специалности. Обучението е задочно, платено, и съдържа разнородни курсове, разпределени в 4 семестъра. Стартирането на новата програма е предизвикано от силния интерес на любители астрономи, хора с разнородни професии, имащи изявен интерес към астрономия, а също и от интересуващи се от комуникация на астрономия и наука. Качественото обучение в новата програма е гарантирано от богатия опит на изявените специалисти в катедрата както в сферата на астрономията и астрофизиката, така и в областта на ефективното популяризиране на научни резултати пред различни групи в обществото.

Информация за съдържанието на програмата може да бъде намерена на сайта на Катедра „Астрономия“.

Заедно със стартирането на новата магистратура, от новата учебна година бяха приети и мащабни промени по астрофизичните курсове в бакалавърска програма, съвместна с катедра „Метеорология и Геофизика“ - "Астрофизика, Метеорология и Геофизика", и магистърската "Астрономия и Астрофизика", където обучението става три семестъра.