Начало / Новини / Новини и събития / На 1 май 2018 г. влезе в сила новият Колективен трудов договор на Софийския университет

   
На 1 май 2018 г. влезе в сила новият Колективен трудов договор на Софийския университет

След преговори между определена от ректора проф. Анастас Герджиков работна група с ръководител заместник-ректора доц. Елиза Стефанова и синдикатите в Софийския университет в края на април беше подписан нов Колективен трудов договор. Договорът е със срок две години и влиза в сила от 1 май 2018 г.

Подписи под документа положиха ректорът на Алма матер проф. Анастас Герджиков, председателят на УСО при ВОН-КНСБ гл. ас. д-р Христо Беров, председателят на УС при КТ „Подкрепа“ доц. д-р Елена Ташева-Терзиева и председателят на УС при ФУНИС проф. д-р Георги Петров.

Представителите на трите синдикални организации в Софийския университет изразиха удовлетворението си от конструктивната и градивна атмосфера в работната група и увериха ректора, че ръководството на Алма матер може да разчита на тяхната подкрепа. Общо беше мнението, че Колективният трудов договор на най-старото висше училище служи за пример на останалите университети.

В новия Колективен трудов договор е постигнато съгласие за увеличение на възнаграждението за образователната и научна степен “доктор” – от 40 на 50 на сто от основната работна заплата за длъжност „асистент“ и за научната степен “доктор на науките” – от 75 на 85 на сто от основната работна заплата за длъжност „асистент“.

От 1 май 2018 г. основната работна заплата на преподавателите, асистентите и изследователите ниво 1 се увеличава с 50 лева.

Внесени са някои промени във възможностите за допълнително трудово възнаграждение при завършена дългосрочна следдипломна квалификация на непреподавателския състав (не по-малко от 12 месеца) и на академичния състав при завършена дългосрочна специализация (не по-малко от 6 месеца).

11

Договорено е и допълнително трудово възнаграждение в размер на до две основни месечни работни заплати за длъжност „асистент“ веднъж годишно при увеличен обем на изпълняваните дейности и функции, както и възможност за допълнително трудово възнаграждение в размер на до две основни месечни работни заплати за длъжност „асистент“ веднъж годишно при положителна оценка за постигнати високи трудови резултати и изключителни постижения в осъществяваната дейност.

Членове на академичния и непреподавателския състав с 20 години трудов стаж в Университета при навършване на 60 години могат да получат допълнително материално стимулиране в размер до две основни месечни работни заплати за длъжност „асистент“.

Увеличен е и допълнителния платен отпуск за родител, работещ в Университета, с две деца до 14-годишна възраст - допълнителен платен отпуск в размер на 6 работни дни, а родител с три и повече живи деца до 14-годишна възраст – на 8 работни дни допълнителен платен отпуск за всяка календарна година. Самотен родител без значение на броя деца до 14-годишна възраст ползва 6 работни дни допълнителен платен отпуск за всяка календарна година. Родител на дете със специални образователни потребности ползва 6 работни дни допълнителен платен отпуск за всяка календарна година. На членове на академичния и непреподавателския състав, които работят в Университета и са членове на едно семейство, се осигурява ползването на платения годишен отпуск едновременно, ако те поискат това. Увеличен е допълнителният платен годишен отпуск и при раждане на дете – 3 работни дни за бащата.

За всички членове на академичния и непреподавателския състав на Софийския университет, които не са членове на синдикалните организации, но желаят да се възползват от договореностите в новият Колективен трудов договор, е предвидена възможността за присъединяване чрез попълване на специално заявление.