Начало / Новини / Новини и събития / Международна научна конференция „Литература и техника”

   
Международна научна конференция „Литература и техника”

В Конферентната зала в Ректората на Софийския университет започна международната научна конференция „Литература и техника”. Тридневният научен форум се провежда в рамките на проекта за млади учени „Литература и техника. Изобретяване на Модерността в българската литература“ към Фонд „Научни изследвания“.

Деканът на Факултета по славянски филологии доц. д-р Бойко Пенчев приветства присъстващите и отбеляза, че се радва на възможността да участва в конференцията. Той поздрави организаторите гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Сирма Данова, д-р Владимир Игнатов и докторант Мария Русева за удачно избраната тема – едновременно оригинална и продуктивна за достатъчно хора. Доц. Пенчев изрази радостта си, че има толкова много участници, представители от всички поколения български литературоведи, както и изследователи от чужбина.

По думите му, заглавието „Литература и техника“ до известна степен звучи парадоксално и в режима на бързото противоречие, но действителност проблематиката е по-сложна, тъй като улавя едно съществено проблемно звено – връзката между даденото и създаденото.

1

 

Доц. Пенчев изтъкна, че въпросът с литературата и техниката има съвсем актуални аспекти и посочи големите дискусии в цял свят по въпроса за човешкото в нечовешкото – техниката, виртуалното пространство, машините. В края на изказването си деканът пожела интелектуални предизвикателства, интересни и провокиращи към размисъл доклади.

Организаторите на конференцията представиха проекта „Литература и техника. Изобретяване на Модерността в българската литература“, чиято основна цел е да изясни значимостта на проблема за формирането и развитието на българската модерност. Дейностите са свързани с издирване, систематизиране, анализиране и концептуализиране на рефлексията върху техниката в българската модерна литература, публикувана до 1947, годината на национализацията на издателствата. Обект на изследване са новите национални и културни идентификационни стратегии, които техниката задава. Предвижда се създаване на дигитална антологична сбирка с поетични и прозаични текстове, снабдена с встъпителни коментарни текстове, подготвяне на речник на някои от първите наименования и определения на технически нововъведения в българската литература, издаване на книга с текстове на писателя Матвей Вълев върху радиото, снабдена с встъпителна статия, провеждане на научна конференция, на образователен семинар и лекции, участия в национални и международни научни форуми, както и издаване на сборник с научни изследвания.

5a

През трите дни в конференцията ще вземат участие близо 50 изследователи от Софийския университет, Института за литература на БАН, Нов български университет, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Националния литературен музей и др. Свои доклади ще изнесат и представители на Университета в Нова Горица (Словения), Института за литература „Т. Шевченко“ (Украйна) и Житомирския държавен технически университет (Украйна).

4