Начало / Новини / Новини и събития / Международна изложба „Графични Транс-Формации I“

   
Международна изложба „Графични Транс-Формации I“

В Галерия „Алма матер“ в Ректората на Софийския университет бе открит художественотворческият форум „Графични Транс-Формации - I“ (Цифрови и хибридни графични техники). Международният проект свързва оригиналната графика и арт книгата с цифровите технологии във възможно най-широкия аспект на приложението им като художествен графичен инструментариум.

Автор на проекта и куратор на изложбите, които ще се представят в България, Канада, Полша и Хърватия, е д-р Снежина Бисерова от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по начална и предучилищна педагогика на Алма матер. В проекта участват преподаватели и студенти от Софийския университет, от Националната художествена академия, от университети в Канада, Полша и Хърватия.

1

Целта на инициативата е да се установят творчески контакти между художници, преподаватели, млади учени, докторанти и студенти; галерии, институции в областта на съвременната графика и авторската книга от четирите държави. В рамките на поредицата от арт събития, включени в програмата на форума, художници с авторитет и с международно признати постижения представят опита и художествените си възгледи на по-младите си колеги. Показват се различни гледни точки към актуален за съвременната графика проблем – дигиталните и класическите техники и неограничените възможности за тяхното комбиниране.

4

Основен приоритет на проекта е да демонстрира постиженията на българската графична школа в контекста на европейската и световна съвременна графика, както и да фокусира вниманието върху арт книгата – нова и малко изследвана област в българското изкуство и специално обособена територия на дигиталната графика.

2
5
6