Начало / Новини / Новини и събития / Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" отбеляза своята 65-годишнина

   
Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" отбеляза своята 65-годишнина

В Аулата на Софийския университет Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" на Философския факултет отбеляза 65-та годишнина от своето създаване с юбилейна научна сесия. Събитието се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Алма матер.

На събитието присъстваха заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева, д-р Емилия Милкова, депутат от 44-то Народно събрание, член на Комисията по културата и медиите към Народното събрание на Република България и член на Управителния съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация, заместник-деканът на Философския факултет проф. Соня Карабельова, ръководството на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“, преподаватели, студенти.

7

Юбилейната научна сесия бе открита от доц. д-р Милена Миланова, ръководител на Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика". Тя припомни, че катедрата празнува дълголетната история на университетското образование в областта на библиотечно-информационните науки в юбилейната 130-годишнина на Софийския университет. По думите й, този празник, изразен в цифри, звучи по следния начин: 95 години от преподаването на библиотековедски дисциплини, 65 години от създаването на специализирана катедра и 25 години на специалност „Библиотечно-информационни науки“ в Софийския университет.

1

Доц. Миланова отбеляза, че през всички тези години са следвани най-добрите традиции, развивани са модели на българското висше образование в областта на библиотечно-информационните науки, създадени и утвърдени от проф. Тодор Боров.

„Поддържаме високо конкурентно ниво на обучение, разширяваме, осъвременяваме и допълваме постоянно образователните си дейности като отговор преди всичко на очакванията на обществото и на визията за бъдещето на образованието. Съчетаваме традиция и модерност, поддържаме и развиваме добри взаимоотношения и силни връзки с наши партньорски университети и катедри, национални и международни, както и с представители на различни институции и организации, работодатели на нашите възпитаници“, каза в приветствието си доц. Миланова.

3

Тя заяви, че на първо място стои грижата за всички техни студенти – бакалаври, магистри и докторанти и отбеляза, че преподавателите се гордеят с всяко тяхно постижение, следят всяка студентска активност и подкрепят всяка тяхна инициатива.

Доц. Миланова изрази своето задоволство, че в юбилейната година поставят началото на нова специалност – „Публични информационни системи“.

4

Заместник-деканът на Философския факултет проф. дфн Соня Карабельова поздрави колегите си и гостите на научната сесия и подчерта, че в този ден се отбелязва празникът на Философския факултет. Тя припомни, че по-рано през деня възпитаниците на факултета, випуск 2017 г., са получили своите дипломи за завършена бакалавърска и магистърска степен на образование. По думите й, празникът е увенчан с юбилейното честване на катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика".

Проф. Карабльова не пропусна да отбележи, че в катедрата работят висококвалифицирани и ерудирани учени, личности със силно влияние върху обществените процеси като преподаватели, изследователи и експерти. Тя припомни имената на едни от най-изявените си колеги, работили и работещи в катедрата. Заместник-деканът подчерта, че катедрата се отличава с активното включване на студентите си от трите степени в своя научно-изследователски, културен и административен живот.

6

От името на Философския факултет проф. Карабельова отправи поздрав по повод празника на колегите си и изрази убеждението, че трябва да са горди с постигнатото досега и с оптимизъм да гледат в бъдещето.

8

Д-р Емилия Милкова приветства присъстващите с празника и подчерта изключително важната роля на катедрата за професионалните библиотекари. Тя поднесе своята благодарност за отлично подготвените кадри, които в последствие се реализират в библиотечната област в цялата страна. Д-р Милкова изтъкна, че години наред катедрата създава наука и има голям принос със своите изследвания и научни публикации.

Д-р Милкова прочете поздравителен адрес от името на г-жа Снежана Янева, председател на Българската библиотечно-информационна асоциация. В него тя изтъква, че разчитат на екипа на катедрата за решаването на някои от основните проблеми при формирането на политиките и стратегиите за развитието на библиотеките, при реформирането на библиотечната система и преодоляването на критичното състояние, свързано с персонала в българските библиотеки. Г-жа Янева изразява задоволството си от сериозността, спазването на стандартите за висок професионализъм в обучението на бакалаврите, магистрите и докторантите в катедрата и пожелава успех на всички в бъдещите им начинания.

2

Д-р Емилия Милкова изтъкна в изказването си, че преподавателите и изследователите от катедрата имат голям принос за развитието на библиотечното сдружение и спомена колегите от катедрата, които са били председатели и членове на управителния съвет на Асоциацията. Тя благодари на всички, допринесли академичните знания и дух да се вселят в Българската библиотечно-информационна асоциация.

Д-р Милкова връчи на доц. Милена Миланова почетния плакет на Асоциацията и отправи своите благопожелания за много здраве и щастие на всички свои колеги.

9

Доц. Николай Михайлов, зам.-декан на Факултета по журналистика и масова комуникация, прочете поздравителен адрес от името на декана, преподавателския състав и възпитаниците на Факултета. Доц. Михайлов изрази и личното си вълнение и радост, че има възможност да присъства на този наистина специален ден – празник както за катедрата, така и лично за един от най-изтъкнатите й представители - проф. Симеон Недков. Празник също и за всички онези изследователи, посветили работата си на проблемите на информацията, културното наследство, на библиотечното и музейното дело.

Доц. Михайлов отправи пожелания към колегите си да съхранят творческия си дух и ентусиазъм и още дълги години да се радват на здраве и бодрост.

10

Юбилейната научна сесия продължи с тържествено слово на проф. дфн. Боряна Христова на тема: „Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ и световното писмено културно наследство“.

В рамките на събитието ще бъдат представени и научните издания „Боряна Христова. Биобиблиография“, състав. Милена Миланова и „Културната памет във времето и пространството: Сборник посветен на 65-годишния юбилей на проф. д.изкн. Симеон Недков“, състав. Петър Миладинов.

5