Начало / Новини / Новини и събития / Изложба „Нови книги в библиотека „Физика“ бе представена в Университетската библиотека

   
Изложба „Нови книги в библиотека „Физика“ бе представена в Университетската библиотека

Във фоайето на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ бе открита изложба, представяща нови книги в библиотека „Физика“, закупени и дарени по проект „Изграждане на съвременна образователна и научноизследователска среда за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени във Физическия факултет.“ Събрани са 196 заглавия в 584 тома на обща стойност 105 165,48 лв. Ръководител на проекта е чл.-кор. проф. дфзн Николай Витанов.

На откриването на изложбата присъстваха директорът на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ доц.д-р Анна Ангелова, деканът на Физическия факултет проф. дфн Александър Драйшу, преподаватели и служители на библиотеките.

Доц. Ангелова заяви, че е безкрайно развълнувана от тази изложба, защото тя е един университетски символ. Тя припомни пред присъстващите историята и възникването на Университетската библиотека и че самата библиотека възниква благодарение на дарение.

3

Дарението е базата, върху която започва и се развива нашата библиотека. След това в годините има изключително тесни връзки между преподавателите, които работят в различните факултети на Софийския университет и библиотеката и те лично комплектуват фондовете й. По нареждане на първия ректор на Университета Александър Теодоров Балан, всеки ръководител на катедра е длъжен сам да комплектува и определя литературата по своята специалност“.

Доц. Ангелова подчерта, че това води до създаването на уникалните фондове, които Университетска библиотека има изградени на национално ниво, особено що се отнася до отрасловите, филиалните библиотеки. Науката в България се създава и възниква в рамките на нашия университет. А филиалните библиотеки на практика отразяват пътя на българската наука от 1888 г. до днес.

1

Именно затова с огромно удоволствие посрещнахме инициативата на проф. Витанов, който по свой научен проект, реализиран в рамките на Физическия факултет, комплектува библиотека „Физика“ с почти 200 заглавия в около 600 тома на стойност над 100 000 лева. Това дарение беше предадено в Библиотека „Физика“ – каза още директорът на Университетската библиотека.

2

Доц. Ангелова се върна още малко назад във времето и подчерта, че това е най-сериозното дарение, което Университетска библиотека получава през последните 30 години. Не само и не като стойност на книгите, а преди всичко като подбор и качество на комплектуване на книгите. „Това е най-важното, защото колегите преподаватели от Факултета по физика играят ролята на референти, участват активно в процеса на комплектуване, за да може библиотека „Физика“ да се превърне в притегателен център за студенти и преподаватели , да може да обслужва образователната и научно-изследователската дейност на факултета. Изключително важно е тази добра практика на колегите от библиотека Физика и се надявам да се превърне в една постоянна практика във всички факултети на Софийския университет“ – каза още доц. Ангелова.

Проф. Драйшу благодари на екипите на Университетска библиотека и на филиалната библиотека „Физика“, допринесли библиотеката във факултета да е с приятна атмосфера. Той подчерта заслугата на проф. Николай Витанов и на докторантите, работили по проекта за новата богата сбирка от ценни книги и подчерта, че това е много сериозен подбор. Проф. Драйшу изрази надеждата си, че ще могат и в бъдеще да бъдат отбелязвани такива добри поводи.

4