Начало / Новини / Новини и събития / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с прискърбие съобщава, че на 3 септември 2018 г. ни напусна проф. доктор по право Николай Натов.

Поклонението ще се състои на 5 септември 2018 г. в 13.00 часа в църквата „Св. Неделя“ и в 14.30 часа на Централните софийски гробища.

Професионалното и научно развитие на проф. Натов от студентската скамейка до утвърден учен юрист е в Софийския университет “Св. Кл. Охридски“. Научните му интереси са в областта международно частно право, правен режим на международните инвестиции, международен търговски арбитраж, международно въздушно и космическо право, международна закрила на интелектуалната собственост, право на международния транспорт, право на международната търговия, частно-правни аспекти на правото на ЕС, международно бизнес договаряне, международноправна закрила на правата на човека. Автор на учебници, монографии и множество научни статии по международно частно право. С научните си контакти и специализации в чужбина проф. Натов допринасяше за международното признание на образованието по право и международни отношения в Юридическия факултет на Софийския университет.

Роден е в София на 14.05.1955 г. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет през 1981 г. Редовен докторант (1982-1986 г.), доктор по право (1986 г.), старши асистент по международно частно право (1987 г.), главен асистент в Катедрата по международно право и международни отношения (1990 г.), доцент по международно частно право в същата катедра (1996 г.), професор (2004 г.). Ръководител на Катедрата по международно право и международни отношения (2010-2018).

Специализира в Карловия университет, Прага, Чехия (1989); Университета в Амстердам, Нидерландия (1989, 1995); Университета в Кьолн, Германия (1990, 1995, 1999, 2000, 2003, 2006, 2009, 2011, 2013); Университета в Лондон, Англия (1992); Университета в Кеймбридж, Англия (1992, 1997); Академия по Европейско право, Флоренция, Италия (1993); Академия по международно право, Хага, Нидерландия (1994, 1998); Университета в Барселона, Испания (1996); Университет „Тюлейн“, Ню Орлиънс, САЩ (2001); Университет „Калифорния“, Сан Франциско САЩ (2002); Университет по технологии, Дрезден, Германия (2003-2009); Нидерландски институт за напреднали научни изследвания (NIAS), Васенаар, Нидерландия (2005); Саарландски университет, Саарбрюкен, Германия (2007, 2009, 2010, 2011, 2013).

В Юридическия факултет на Софийския университет проф. Натов четеше курсове по Международно частно право (от 1996), Право на международния транспорт (от 1996), Международно-частноправна закрила на интелектуалната собственост (от 1996), Право на международните инвестиции (от 1996), Съдебно сътрудничество между държавите-членки по граждански и търговски дела с презгранични последици (съвместно с университетите в Нанси и Страсбург, Франция) (2006-2013), Право на международната търговия (от 2007), Международен търговски арбитраж (от 2007), Международно-частноправни аспекти на интелектуалната собственост (от 2007), Международна компетентност по граждански и търговски дела в ЕС (Регламент „Брюксел I“) (от 2009), Договорни отношения в ЕС (Регламент „Рим I“) (от 2009), Отношения по несъстоятелност в ЕС (Регламент 1346/2000) (от 2009), Отношения по издръжка в ЕС (Регламент 4/2009) (от 2009), Признаване и изпълнение на съдебни решения, съдебни спогодби и официални документи в ЕС (Регламент „Брюксел I“) (от 2009), Алтернативни производства по признаване и изпълнение на съдебни решения, съдебни спогодби и официални документи в ЕС (Регламент 805/2004, Регламент 1896/2006, Регламент 861/2007) (от 2009), Частно право на Европейския съюз (2010-2012), Международни транспортни отношения (от 2010), Международно бизнес договаряне (от 2010), Международно частно космическо право (от 2010); ПУ „Паисий Хилендарски“ – Международно частно право (2006-2009), Международноправна закрила на интелектуалната собственост (2006-2008).

Сред курсовете, които проф. Натов е чел в чужбина, са Правен режим на международните инвестиции в Централна и Източна Европа – ЮФ на Университета „Тюлейн“, Ню Орлиънс, Луизиана, САЩ (с грант от Фондация „Фулбрайт“) (2001); ЮФ на Университета в Сан Франциско, Калифорния, САЩ (2002); Международни инвестиции (Източна и Югоизточна Европа) – ЮФ на Университета по технологии, Дрезден, Германия (2003-2009); ЮФ на Университета „Тюлейн”, Ню Орлиънс, Луизиана (летен семестър, организиран в Родос, Гърция) (2007-2009); Ашхабат, Туркменистан (за висши държавни служители, съдии и адвокати, по Програма на Европейската комисия Legal Capacity Building in Turkmenistan) (2012); Международен търговски арбитраж – Ашхабат (за висши държавни служители, съдии и адвокати, по Програма на Европейската комисия Legal Capacity Building in Turkmenistan) (2011, 2012, 2013); Бишкек, Киргизка република (за висши държавни служители, арбитри и адвокати по Програма на Европейската комисия Promotion of the Rule of Law in Kyrgyz Republic) (2017).

Поклон пред паметта му!

От Академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски"