Начало / Новини / Новини и събития / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 15 май 2018 г. на 82-годишна възраст почина проф. Иван Боянов Иванов, един от най-бележитите български учени със световна известност и дългогодишен преподавател във Факултета по химия и фармация.

Поклонението ще се състои в събота, 19 май, от 12.30 ч. в Гробищен парк, Бояна.

Проф. Иванов работеше в областта на физикохимията и колоидната химия. В Химическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” той разви направленията физикохимична хидродинамика и термодинамика на дисперсни системи – пени, емулсии и суспензии. Публикувал е над 200 научни труда, много от които са базови за колоидната наука, поради което е един от най-цитираните в чужбина български учени. Бил е декан на Химическия факултет на Софийския университет в продължение на два мандата (1979-1986). През 1983 г. създава Лабораторията по Физикохимична хидродинамика и термодинамика, която впоследствие прераства в днешната катедра по Инженерна химия и фармацевтично инженерство.

33

Проф. Иванов владееше свободно няколко чужди езика. Неговата висока ерудиция и забележителни комуникативни способности му помагаха да създава многобройни научно-приложни проекти с чуждестранни индустриални компании в САЩ, Западна Европа и Япония. Той беше вдъхновяващ лектор, който въвеждаше студентите в очарователния свят на науката, провокираше тяхното любопитство и събуждаше интереса им към научното знание.

Проф. Иван Б. Иванов се отличаваше със способността да привлича около себе си способни млади хора и остави след себе си голяма научна школа. Сред неговите ученици и сътрудници седем са професори в Софийския университет и осем са професори в университети в САЩ и Западна Европа. На своите ученици и на цялата физикохимична колегия той завеща своята научна философия, концентрирана в три изречения:

Теория без експеримент е безполезна.
Експеримент без теория е безсмислен.
И двете нямат стойност без оригинална нова идея.

Поклон пред делото и светлата памет на проф. Иван Боянов Иванов!

От Академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски"