Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 7 май 2018 г. внезапно ни напусна проф. д-р Мария Желязкова – Панайотова, дългогодишен преподавател в Геолого-географския факултет.

Поклонението ще се състои на 10 май 2018 г. от 10.30 ч. на Централните софийски гробища.

Мария Желязкова-Панайотова е родена в гр. Ямбол, където завършва и средното си образование. Започва да учи геология в Ленинградския държавен университет, една година по-късно се премества в Московския държавен университет, където се дипломира през 1952 г. Същата година постъпва като асистент в Катедра „Полезни изкопаеми“ към Софийския университет. От 1954 до 1958 г. е аспирант в Московския държавен университет. След защитата се завръща отново в родната катедра. През 1965 г. е избрана за доцент, а през 1972 г. - за професор по полезни изкопаеми. В началото е един от двамата преподаватели в наскоро формираната катедра, чете седем различни курса лекции.

Научноизследователската работа на проф. Мария Желязкова-Панайотова е изключително целенасочена, системна и задълбочена. Автор е на повече от 80 научни публикации, повечето от които са посветени на ултрабазитите в България и свързаните с тях полезни изкопаеми. Създадена е една стройна, напълно съвременна концепция за ултрабазитовите комплекси у нас и свързаните с тях минерални суровини. Изяснена е геоложката позиция на ултрабазитите, тяхната петрография, минералогия, химически особености, както и елементите-примеси, които те носят. Естествено продължение на тези изследвания са обобщенията върху ултрабазитите на Балканския полуостров, направени в сътрудничество с изследователи от Югославия и Гърция.

Проф. Мария Желязкова-Панайотова е с тънко чувство за практическата приложимост на научните достижения. Нейните изучавания доведоха до откриването на нов тип суровина – хром-никелови магнетити. Открити бяха също нови за страната волфрам-бисмутови скарнови орудявания в Рила, които са рядък феномен в природата. Проф. Мария Желязкова-Панайотова последователно защитава идеята за използване на ултрабазититие у нас като ценна комплексна суровина. Тя бе инициатор за изследването на нашите ултрабазити по принципно новата и напълно безотпадна технология на австрийската фирма „Рутнер“, при която се получава MgO, NiO, СоО, железен концентрат и суровина за стъкларската промишленост. Настойчиво и обосновано защитава и редица други приложения на ултрабазититите – в строителството, в селското стопанство, в химията, в металургията и пр.

По нейна инициатива и с нейното активно участие в началото на тази година се проведе Национална конференция на тема „Ултрабазитите и свързаните с тях полезни изкопаеми“.

Научните постижения на проф. Мария Желязкова-Панайотова се посрещат с интерес и са високо оценени от международната геоложка общественост. Тя участва с доклади в редица международни научни форуми. Член е на работната група на ЮНЕСКО по офиолитовите комплекси. Включена е в английската и американската енциклопедия „Кой какъв е?“, в Световната енциклопедия за биографии, в енциклопедията „Кой какъв е от жените в света“ и в енциклопедията „Кой какъв е в науката в Европа“.

В продължение на шест години проф. Мария Желязкова-Панайотова бе председател на Българското геологическо дружество и съдейства за значителното разширяване на неговата дейност.

Проф. Мария Желязкова-Панайотова е носител на множество награди и отличия.

Академичната общност загуби всеотдаен колега и ерудиран преподавател.

Поклон пред светлата й памет!

От Академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски"