Начало / Новини / Новини и събития / Доц. д-р Дорина Асенова, дм е новият декан на Медицинския факултет

   
Доц. д-р Дорина Асенова, дм е новият декан на Медицинския факултет

На общо събрание, проведено на 28 май 2019 г., доц. Асенова беше избрана за декан на Медицинския факултет на Софийския университет.

Доц. д-р Дорина Асенова, дм завършва медицина през 1985 г. в Медицинска академия – гр. София. Придобива специалност „Акушерство и гинекология“ през 1990 г, а през 1992 г. – научна степен „кандидат на медицинските науки“.

До 1994 г. работи като лекар във Враца, а от 1.08.1994 г. до момента е член на екипа на Болница „Лозенец“.

Доц. Асенова заема академичната длъжност „доцент, лекар-преподавател“ към Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от април 2013 г. От август 2018 г. доц. Асенова е началник на Отделение АГ към Университетската болница „Лозенец“.