Начало / Новини / Новини и събития / Ден на кариерата за възпитаниците на Физическия факултет

   
Ден на кариерата за възпитаниците на Физическия факултет

За трети път във Физически факултет се проведе Ден на кариерата, инициатива на факултетния Кариерен център. Участваха близо 30 работодатели от различни браншове, които в рамките на целия ден имаха възможност да представят дейността си и да запознаят студентите с предлаганите от тях позиции за специализирани кадри с компетенциите на възпитаниците на Физическия факултет.

От 10:00 до 16:00 часа студентите и техните преподаватели можеха да се информират и да получат отговори на въпросите си директно от представителите на бизнеса и институциите, присъстващи със свои щандове във фоайето на Факултета. Екипът на Кариерния център бе подсигурил солидно присъствие на заинтересовани работодатели, предлагащи привлекателни и перспективни възможности за кариерно развитие, на чиито щандове можеха да се намерят достатъчно изчерпателни презентационни и рекламни материали.

1-a
19-a

В рамките на това издание на Деня на кариерата във Физическия факултет взеха участие следните организации:

Integrated Micro-Electronics Bulgaria – водещ доставчик на услуги за производство и монтаж на полупроводникови модули и тестови услуги. Фирмата обслужва водещи световни производители на оборудване за компютърната, комуникационната, автомобилната, медицинската електроника и др. индустрии.

5-a

БУЛАТСА – „Ръководител на полети“ (РП) е сред най-престижните и конкурентноспособни професии в света. Задачата на РП е да управлява движението на въздухоплавателни средства във въздушното пространство, осигурявайки безопасното им и експедитивно движение. В България това се случва от 5 центъра, намиращи се в София, Варна, Бургас, Горна Оряховица и Пловдив. BULATSA предлага качествено аеронавигационно метеорологично обслужване на гражданското въздухоплаване на територията на България; предоставя метеорологична информация за всички международни летища и въздушното пространство, за което е отговорно.

21-a

Предприятието разполага с автоматизирани метеорологични наблюдателни системи, измерващи основните метеорологични елементи; два Доплерови метеорологични радиолокатора и информационна инфраструктура позволяваща обмен на метеорологична информация както между оперативните центрове за обслужване на въздушното движение, така и с национални и международни бази данни. Обслужването се осигурява от висококвалифицирани специалисти имащи образование и компетенция отговарящи на изискванията на Световната метеорологична организация (WMO) и Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO). Авиационните прогнози, предупрежденията за опасни явления и обслужването на авиационните потребители се извършва от авиометеоролози в прогностичен център разположен в единния център на ДП РВД София. Метеорологичните наблюдения и сведения се осигуряват от метеорологични наблюдатели, разположени в летищните контролни кули на летища София, Варна и Бургас. Задължително изискване за заемане на длъжностите в метеорологичните звена е завършено висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър” и специализация по Метеорология.

Smartcom Bulgaria – компания, развиваща дейността си в три специализирани направления: системни интеграционни услуги и комуникационни решения за клиенти; разработка на собствена линия продукти; разработване на нови технологии за микрочипове за външни компании (понастоящем партньор на IBM).

3-a

Аурубис България – медодобивният завод на Аурубис Груп“ (построен през 1958 г.) се намира в региона на Средногорието и се състои от четири основни производствени единици: металургично производство, рафинерия за катодна мед, производство сярна киселина и обогатителна фабрика. Към момента компанията е работодател на 845 служители.

12-a

Агенция по заетостта – най-големият посредник на пазара на труда между търсещи и предлагащи клиенти. Предлагат се високо ефективни услуги в областта на кариерно консултиране и професионално ориентиране, обучение към социални партньори, младежки програми по ОП РЧР 2014-2020 г., младежки програми за стажуване.

17-a

Институт по физика на твърдото тяло към БАН – основните научни и научно-приложни постижения на Института са в областта на квантовата теория на твърдото тяло, теорията на фазовите преходи, свръхпроводимостта и свръхпроводимите материали, физиката на ниските температури, нанофизиката, микроелектрониката и микроакустиката, физиката на течните кристали, физиката на живата материя, изследването на структурата и свойствата на кристални и аморфни материали, физиката на атома и плазмата, нелинейната, интегралната и влакнестата оптика, физиката на лазери с метални пари.

Агенция за ядрено регулиране – държавен регулатор, отговарящ за осигуряването на ядрена безопасност и радиационна защита. На 16 май, от 16:00 часа, представители на Агенцията за ядрено регулиране ще изнесат презентация пред студентите на факултета.

Нилсън България (Nielsen Bulgaria) – фирма, предлагаща консултантски услуги в сферата на маркетинга, потребителското поведение, анализ на конкуренцията и пазара, маркетингови и рекламни стратегии, и др.

Visteon - компанията започва дейността си в автомобилната индустрия след като се отделя от Ford Motor Company, а впоследствие придобива бизнес звеното Електроника от Johnson Controls. Visteon успешно трансформира бизнеса си във фокусиран в електрониката доставчик с водещи позиции на пазара в Азия, Европа и Северна Америка. Понастоящем Visteon е работодател на 11 хиляди квалифицирани служители по целия свят.

11-a

АЕЦ „Козлодуй“ – единствената атомна централа в България, най-големият производител на електрическа енергия в страната, осигуряващ повече от 1/3 от националното годишно електропроизводство. АЕЦ „Козлодуй“ е един от най-големите работодатели в България, осигуряващ висок жизнен стандарт на служителите си.

2-a
13-a1

Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН – провежда фундаментални и приложни научни изследвания в областите на геофизиката, сеизмологията, сеизмичното инженерство, геодезията и географията, с цел подпомагане на устойчивото развитие на България.

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН – най-големият в страната комплексен център за научни и приложни изследвания в областта на ядрената физика и технологии, както и на техните взаимодействия с околната среда.

8-a

Институт по механика към БАН – водещ научен център с дългогодишни традиции във фундаменталните и приложни научни изследвания в областта на механиката, роботиката, мехатрониката, биомеханиката и сродни области. Той участва в подготовката на докторанти и висококвалифицирани специалисти, осъществява експертна и иновационна дейност и пряко прилага научни резултати в практиката.

7-a

Тита-Консулт – фирмата предлага цялостен инженеринг в областта на радиационния контрол и радиационната защита, вкл. търговска, консултантска и сервизна дейност в областта на радиационния контрол, на уредите и системите за осъществяване на радиационен контрол и мониторинг, на рентгенови системи за контрол на багажи, МПС, товари и течности.

Sensata Technologies Bulgaria - световна компания за индустриални технологии, лидер в разработването, производството и продажбата на сензори и контроли. Произвежда широка гама персонализирани, иновативни сензори и контроли за приложения, подобряващи безопасността, ефикасността и комфорта на милиони хора всеки ден. Продуктите на фирмата се ползват в автомобили, уреди, самолети, индустриални, военни, тежкотоварни автомобили, отопление, климатизация, данни, телекомуникации и морски приложения.

15-a

Opticlasa – Верига оптични центрове с дългогодишен опит в областта на търговията с очна оптика, предлагаща пълна гама аксесоари и услуги. Първите оптични магазини на фирмата са открити през 1993 г., работейки с най-големите световни производители в оптичния бранш, като днес менажира 18 собствени обекта.

22-a

FESTO – водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми. Предмет на дейност: Компоненти и системи за индустриална автоматизация (предлагани над 30 000 изделия) Инженерингови услуги по автоматизация в енергетиката, химическата, леярската, кожарската и хранително-вкусовата промишленост – проектиране, доставка и сервиз на системи за автоматизация чрез индустриални компютри, програмируеми контролери, стандартно и приложно програмно осигуряване и програми за визуализация на процесите, управление на екструдери и машини за леене с противоналягане.

Фирмата още комплексна програма от семинари, технически средства и помагала по пневматика, електро-пневматика, хидравлика, електро-хидравлика и програмируеми контролери; сертифициран център за професионално обучение. А така също, услуги за енергоспестяване, оптимално използване на наличните компресори; увеличен ресурс на оборудването; енергийно ефективна работа на системите; подобрени екологични показатели и др.

20-a

Фондация „Заедно в час“ – целенасочена дейност за предоставяне на равен достъп до качествено образование на всяко дете в България, независимо от неговия произход и социално-икономически статус.

18-a

MELEXIS – един от световни лидери в автомобилните полупроводникови сензори, интегрални схеми за моторно шофиране, автомобилна мрежа и безжична комуникация.

10-a
29791261_2093760770864002_6463418619534407359_n