Начало / Новини / Новини и събития / Делегация от Европейската комисия се запозна с напредъка по един от иновативните европейски проекти – Център по компетентност “Clean & Circle”

   
Делегация от Европейската комисия се запозна с напредъка по един от иновативните европейски проекти – Център по компетентност “Clean & Circle”

Делегация от Европейската комисия, водена от Виториа Алиата ди Вилафранка, директор на DG REGIO, се запозна в БАН с изпълнението на проекта за изграждане и развитие на Център по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика". Виториа Алиата ди Вилафранка отговаря за укрепването на административния капацитет и изпълнението на програмите в България, Хърватия, Румъния и Унгария.

Финансирането на проекта „Изграждане и развитие на Центъра по компетентност” е по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” и е на стойност 23 667 925,86 лв. На представянето присъства и заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева, както и Кирил Гератлиев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж", представители на JRC (Съвместен изследователски център), експерти на програмата. От страна на Центъра по компетентност присъстваха координаторът на проекта проф. дбн Яна Топалова, водещите изследователи от Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН - проф. дхн Павлина Долашка, проф. дхн Нарцислав Петров, зам.-директорът на Института - проф. Ваня Куртева, изследователи, млади учени от Центъра по компетентност.

B-1

Срещата по проекта се състоя в Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН, който е партньор по проекта. Основна цел на посещението на експертите беше да се информират за напредъка в изграждането на научнана инфраструктура и закупуването и въвеждането в експлоатация на най-съвременна апаратура при този партньор. Координаторът на проекта проф. дбн. Яна Топалова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ представи иновативния потенциал на Центъра по компетентност и илюстрира с конкретни примери, че вече се извършват върхови научни постижения за създаването на нови продукти, услуги и чисти технологии с висока ресурсна и енергийна ефективност и значима икономическа, социална и екологична добавена стойност. В Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН вече беше закупена и въведена в експлоатация апаратура на стойност 1 500 000 лв. в лабораториите „Води” с ръководител проф. дхн Павлина Долашка и „Отпадъци” с ръководител проф. д-р Нарцислав Петров. Учените вече работят с доставената апаратура и разработват иновативни методи за контрол и управление на чистите технологии. Професор Долашка показа на представителите на Европейската комисия и на експертите новите апарати, обучените за работа с тях опитни и млади учени, разкри възможностите за иновации, наука и образование в новосъздадените лаборатории.

B-2

В края на своето посещение Виториа Алиата ди Вилафранка подчерта, че постигнатото по проекта до този момент може да послужи като добър пример за останалите центрове в България. Тя добави, че е изключително важно младите хора да остават в България или да се връщат в страната след получено образование и обучение в чужбина, за да допринасят за развитието на местната икономика.

B-5