Начало / Новини / Новини и събития / Четиринадесети международни славистични четения „Стереотипът в славянските езици, литератури и култури“

   
Четиринадесети международни славистични четения „Стереотипът в славянските езици, литератури и култури“

В Софийския университет започнаха Четиринадесетите международни славистични четения „Стереотипът в славянските езици, литератури и култури“. Научният форум е на Факултета по славянски филологии и се организира на всеки две години от 1992 г.

Събитието бе открито в Аулата в присъствието на заместник-ректора на Софийския университет проф. Ренета Божанкова, деканското ръководство на Факултета по славянски филологии, членовете на международния организационен комитет и участниците във форума.

Председателят на Програмния комитет на форума доц. Цветанка Аврамова поздрави присъстващите и напомни, че Четиринадесетите международни славистични четения се провеждат в юбилейната 130-годишнина на Софийския университет. Доц. Аврамова специално приветства студентите от Загребския университет, които изучават в рамките на специалността си „Южнославянски езици“ и български език. Тя заяви, че в тазгодишното издание на форума участват повече от 200 учени от различни научни центрове в 14 страни - България, Беларус, Босна и Херцеговина, Германия, Италия, Македония, Полша, Русия, Словакия, Сърбия, Украйна, Хърватия, Чехия, Япония.

4

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. д-р Ренета Божанкова поздрави участниците в авторитетното международно научно събитие от свое име и от името на ректора на Алма матер проф. Анастас Герджиков. Тя изрази увереността си, че контактите, които ще бъдат създадени по време на тридневния форум, приятелствата, които ще бъдат продължени във времето, студентите, които ще чуят докладите и ще приемат славистиката като своя кауза, ще продължат традицията на Софийския университет да бъде водещ в областта на славистичните, филологическите, хуманитарните изследвания и ще отстояват това място в 130-годишната история на университета ни.

6

Проф. Божанкова благодари на организационния комитет, на програмния комитет, на колегите си, реализирали събитието, както и на ръководството на Факултета по славянски филологии, което подкрепя тази важна научна среща. Тя определи научния форум като един малък лингвистичен конгрес, многоезичен, многоцветен и едновременно с това конгрес на нашата добра воля да сътрудничим в областта на славистичните изследвания.

1

Проф. Божанкова отбеляза още, че в този ден Софийският университет приветства колеги, които преподават и в аудиториите, които идват и се срещат с нашите студенти, партньори по международните програми, които Факултетът по славянски филологии с годините е развивал и ще продължи да развива.

Заместник-ректорът пожела успех на конференцията и ползотворна работа във всички секции.

7

Доц. Бойко Пенчев приветства организаторите, участниците и гостите на конференцията и изрази радостта си, че в качеството си на декан на Факултета по славянски филологии има възможност да участва в откриването на Четиринадесетте международни славистични четения, посветени на стереотипите в славянските езици, литератури и култури. Доц. Пенчев определи форума като най-голямото научно събитие в богатия годишен календар на Факултета и гордост за всички колеги, част от факултетната академична общност. По думите му, важността на четенията не е само в броя на участниците, а обединяващата им сила – в тях присъства именно онова, което придава смисъл на професионалното им съществуване като общност. За тях славистиката не е единствено научна област, а ценност, свързана с историята, с настоящето, а така също и с бъдещето на славянските народи и култури.

3

Деканът припомни, че през XIX век самата българска национална идентичност до голяма степен се формира благодарение на славистиката – което е отразено и в сериозната институционална позиция на славистичните изследвания в 130-годишната история Алма матер. Изследователската област, на която е посветен целият факултет, е от изключителна важност, дори основа за развитие на академична ни общност и за обществото ни като цяло, каза доц. Пенчев.

Всички професионални слависти биха могли да допринесат много за балансирането на този тревожен свят на стари и нови разделения, посочи още деканът. Славистиката в Софийския университет е оцеляла две световни войни и Студената война, изтъкна деканът и изрази убедеността си, че общността на славистите ще се съхрани и в условията на глобализация и пост-глобализация. „Несъмнено изучаването на славянските езици и култури е най-здравият мост между тези общества и народи, от които светът има нужда“.

Бойко Пенчев изрази високите си очаквания към предстоящите конферентни дни, в които ще бъдат представени интересни и задълбочени доклади, а колеги от различни поколения ще имат възможност да общуват интензивно и обогатяващо.

Деканът завърши със специална благодарност към Програмния комитет на конференцията с председател доц. Цветанка Аврамова, както и към ректорското ръководство, подкрепило усилията на факултета да поддържа този важен международен научен форум.

9

Приветствие от името на Международния организационен комитет на конференцията отправи и проф. Бошко Сувайджич от Белградския университет, който благодари за възможността за участие и за оказаното гостоприемство от колегите-слависти от Софийския университет и за тяхното приятелско отношение. Той използва възможността да покани присъстващите на 16-тия Международен славистичен конгрес в Белградския университет, които ще се проведат в периода 20 - 27 август 2018 г. като увери колегите си, че те ще бъдат посрещнати със същото гостоприемство.

Работата на форума продължава с доклади, групирани в две направления – „Езикознание“ и „Литературознание. Културология. Антропология. Фолклористика“, със следните секции: Етно- и социолингвистика, лингвокултурология и стереотипи; Лексикална семантика, лексикография и стереотипи; Фразеология, ономастика и стереотипи; История на езика и стереотипи; Граматика и стереотипи; Чуждоезиково обучение и стереотипи; Културни и литературни стереотипи; Социолитературни и етнокултурни стереотипи; Модели и концепции на текстовостта от ХХ–ХХІ век; Стереотипите и фолклорът; Литература на преломите; Исторически стереотипи в литературна среда; Стереотипи в обучението; Стереотипи на патриархалния свят и тяхното разрушаване; Инварианти на традиционното; Носталгия и минало.

5

Международният организационен комитет на Четиринадесетите международни славистични четения включва учени с безспорен авторитет в славистиката: проф. дфн Бошко Сувайджич (Сърбия), проф. дфн Звонко Ковач (Хърватия), проф. дфн Джузепе дел Агата (Италия), проф. дфн Луциан Суханек (Полша), проф. д-р Людмила Ухлиржова (Чехия), проф. дфн Панайот Карагьозов (България), доц. дфн Маргарита Младенова (България).

Програмният комитет е съставен от преподаватели, докторанти и студенти на Факултета по славянски филологии.

Предвижда се издаването на рецензиран сборник с докладите от конференцията (книжно тяло и електронна онлайн публикация).

2