Начало / Новини / Новини и събития / Алма матер е домакин на международния форум Diplomatic, Economic, Academic and Cultural Days

   
Алма матер е домакин на международния форум Diplomatic, Economic, Academic and Cultural Days

В периода 23-26 април 2018 г. в София се провежда инициативата на Европейския център за икономическа, академична и културна дипломация (CIDIC) Diplomatic, Economic, Academic and Cultural Days. Софийският университет е домакин на две паралелни сесии на форума. Алма матер бе удостоен с почетната награда за принос в сферата на икономическата дипломация.

Събитието бе открито в Аулата от ректора проф. Анастас Герджиков, заместник-министъра на образованието и науката Петър Николов и генералния секретар на Мрежата на европейските столични университети (UNICA) г-жа Крис Дейонкшир. Председател на научния форум е барон Ернст дьо Ламин де Бекс.

Събитието се организира с подкрепата на Посолството на Република България в Брюксел и Посолството на Кралство Белгия в София. Форумът се провежда в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и е значимо събитие в областта на икономиката, образованието и културата в международен мащаб.

1-f

Академичният съветник на Европейския център за икономическа, академична и културна дипломация (CIDIC) проф. Ян Корнелис благодари на ректора на Алма матер за гостоприемството и представи Европейския център за икономическа, академична и културна дипломация (CIDIC), който е основан през 2010 г. по предложение на дипломати, които се обединяват около идеята за необходимостта от по-голяма ефективност при установяването на икономически и академични контакти. Тази тенденция днес се нарича „Икономическа и академична дипломация“ и представлява инструмент за дипломатическите представители в подкрепа на икономическите мерки, предприети от техните правителства.

3-f

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков отбеляза, че за него е удоволствие да види в Аулата на най-стария и авторитетен български университет толкова много хора и организации и благодари на всички тях, че са направили днешното събитие възможно.

Той подчерта, че основната цел на CIDIC е да улесни контактите на дипломатическо, икономическо и академично ниво и да въведе нов вид икономическа и академична дипломация. Един от начините, по които се опитва да постигне тази цел, е чрез дипломатически-икономически-академични и културни мисии в страната, която председателства Съвета на Европейския съюз. По думите на проф. Герджиков, мисиите са успешни при установяването на контакти, намирането на нови пазари и привличането на чуждестранни инвеститори.

Ректорът добави, че при всяка такава среща се канят представители на държава извън ЕС. На настоящото събитие страната извън ЕС е Китай, което прави форума особено интересен, а контактите и дискусиите - още по-плодотворни, изтъкна проф. Анастас Герджиков.

5-f

Това е причината първият панел на научния форум да е посветен на икономическите, дипломатическите и културните отношения между ЕС и Китай, новата китайска политика за преструктуриране на икономиката, по-бавния икономически растеж и по-високото икономическо качество и включването на инициативата "16 +1" („Един пояс, един път“), което е особено важно за нас, защото създава рамката за сътрудничество на Китай в региона на Централна и Източна Европа, подчерта ректорът на Алма матер.

Проф. Герджиков акцентира, че Балканите са естествен кръстопът, свързващ Европа, Азия и Африка, и могат да бъдат важен кръстопът, център на инициативата "Един пояс, един път", стартирана от Китайската народна република. Той отбеляза, че темите на форума обхващат ролята на стартъп фирмите, ще бъде обсъдена още подкрепата за успешните стартиращи фирми, устойчивото развитие на иновациите, политиките за чуждестранни инвестиции и най-вече трансферът на знания от университетите и изследователските институти към индустрията.

11-f

„Убеден съм, че събитието Diplomatic, Economic, Academic and Cultural Days в София ще допринесе за по-доброто разбиране на потребностите и бъдещото развитие на европейската икономика и ролята на международното сътрудничество за нейния растеж“, каза в края на словото си проф. Анастас Герджиков, благодари на организаторите и пожела успех на форума, приятен престой в София на чуждестранните гости и много професионални постижения на всички участници.

7-f

Заместник-министърът на Министерството на образованието и науката Петър Николов отбеляза, че България, Европа и светът се намират на кръстопът, защото сме в началото на нова вълна в развитието на човечеството, на нов период, в който технологичното израстване, вероятно в рамките на поколението, което сега се обучава в университетите, ще промени света дотолкова, че повечето неща, с които сме свикнали, ще изчезнат, а отношенията между хората, семействата, бизнеса, културата, изкуствата, комуникациите, ще станат съвсем различни. По кой път ще поемат обществата в тези държави в най-голяма степен ще зависи дали след няколко десетилетия ще са част от успешните модели или ще имат много големи трудности да се интегрират в непознатия нов свят. „Инициативи като днешната, организации, които срещат водещи университети от цял свят, които обединяват академични общности с различна традиция, които водят до обмен на знания, обмен на умения, на научна практика, на академична традиция, са начинът да се справим с това предизвикателство“, подчерта Петър Николов.

9-f

Той изрази радостта си от факта, че два от най-елитните български университети – Софийският университет и Университетът за национално и световно стопанство, са част от тази изключително важна посока на развитие. В края на изказването си заместник-министърът пожела успех в работата на форума и изрази надежда всички да останат с красиви спомени от София.

10-f

Генералният секретар на Мрежата на европейските столични университети (UNICA) г-жа Крис Дейонкшир също поздрави присъстващите и изрази радостта си да присъства на събитието. Тя благодари на ректора проф. Герджиков за гостоприемството и припомни, че UNICA е организация, обединяваща 49 столични университета от 37 държави в Европа, създадена през 1990 г. и е водеща академична мрежа в Европа. Организацията има мисията да популяризира академичните постижения, да съдейства за интеграция и сътрудничество между членуващите университети, както и да стимулира съвместни изследователски проекти, обмен на знание и добри практики. Г-жа Крис Дейонкшир подчерта, че UNICA участва в активен диалог с Европейската комисия и нейните представители и поставят акцент в сътрудничеството си с други мрежи, висши училища, институции и др. дори отвъд Европа и даде пример за успешна работа с Китай и Узбекстан.

Тя отбеляза, че се радва да бъде в София, която със своята дълголетна история е вдъхновяваща и е център на знание. Г-жа Крис Дейонкшир подчерта, че Софийският университет е много активен член на UNICA и отново благодари на проф. Герджиков за домакинството на международната конференция на организацията „Университетът като градски културен институт“ през май 2017 г.

В изказването си г-жа Дейонкшир изтъкна, че дейността и инициативите на CIDIC са от голямо значение за UNICA. Чрез това сътрудничество Мрежата на европейските столични университети e доразвила концепцията за академичната, културна и икономическа дипломация като затвърдяваща връзките с всички участващи държави. Тя изрази надеждата си това успешно сътрудничество да бъде доразвито и пожела на всички интересни и ползотворни дискусии.

Проф. Ян Корнелис представи двете паралелни сесии на събитието: 16+ 1 in EU-China relations и Start-ups, motors for new economic and societal activity и изрази убеждението си, че в края на дискусиите ще бъдат направени много важни изводи и заключения.

Във форума участват преподаватели и учени от различни факултети на Алма матер, Университета за национално и световно стопанство, представители на Министерството на икономиката, Българската агенция за инвестиции, Българската стартъп асоциация, София Тех Парк, Университета в Копенхаген, Университета Фудан, Брюкселската дипломатическа академия, Висшето франкофонско училище по администрация и мениджмънт и др.

12-f

В рамките на Международния форум Diplomatic, Economic, Academic and Cultural Days в Българската търговско-промишлена палата в София бяха връчени отличия за принос в сферата на икономическа дипломация на Европейския център за икономическа, академична и културна дипломация (CIDIC).

Софийският университет бе удостоен с почетната награда за принос в сферата на икономическата дипломация заради активната си роля в осъществяването на икономическа, академична и културна дипломация сред европейската общност и нейните партньори. Ректорът на Алма матер проф. Анастас Герджиков получи отличието от Мая Добрева, посланик на България в Брюксел и почетен председател на CIDIC (Белгия) за първата половина на 2018 г.

9-f

Сред официалните гости на събитието бяха делегатите на CIDIC, дипломати, представители на бизнеса, академичната общност, сред които белгийският посланик у нас Франсоа Бонтан; Джан Хайджоу, посланик на Китайската народна република в България; барон Ернст дьо Ламин де Бекс (председател на CIDIC); проф. Ян Корнелис (академичен съветник на CIDIC); г-жа Крис Дейонкшир (генерален секретар на Мрежата на европейските университети (UNICA), и др.

В рамките на церемонията проф. Герджиков подписа и споразумение за тристранно научно, културно и икономическо сътрудничество между Софийския университет „Св. Климент Охридски“, CIDIC и Brussels Academy for China & European Studies (BACES) – академична платформа, базирана в Брюксел, представляваща университетите Renmin University of China, Sichuan University и Fudan University и Vrije Universiteit Brussels. От страна на Брюксел договорът бе подписан от проф. Ян Корнелис, а на китайските висши училища – от Джан Хайджоу, посланик на Република Китай у нас.

3-f
6-f

Споразумението заявява готовността на институциите целенасочено да развиват дейността си като посредници между научно-изследователския сектор, публичната власт и частните компании на национално и наднационално ниво за развиване на пазара на технически и технологични иновации, творческо предприемачество, привличане на чуждестранни инвеститори и затвърждаване на осъществени вече институционални контакти.

14-f

Репортаж на Телевизия "Алма матер":