Начало / Новини / Новини и събития / 56-ти летен семинар по български език и култура

   
56-ти летен семинар по български език и култура

В Националния учебен център на Българския червен кръст в с. Лозен започна традиционният летен семинар по български език и култура. Той ще продължи до 4 август 2018 г. Тази година в семинара участват 84 души от 26 страни.

Летният семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти към Софийския университет „Св. Климент Охридски" е създаден през 1963 г. Той се провежда ежегодно с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката на Република България и Софийския университет. Цялостната подготовка, организация и провеждане на Семинара са поверени на Факултета по славянски филологии.

Семинарът е насочен основно към чуждестранни студенти, учени, преподаватели и преводачи, занимаващи се професионално с български език и култура, но също така и към хуманитаристи и бизнесмени, за които владеенето на езика и познаването на историята, културата и съвременното състояние на българите са необходими за други дейности.

11

Обучението по български език, литература, история и култура осъществяват преподаватели от Факултета но славянски филологии, Историческия факултет, Българската академия на науките и други авторитетни научно-преподавателски институции. По време на Семинара се организират тематични кръгли маси, в които участници в Семинара и специално поканени наши и чуждестранни изследователи излагат свои виждания по актуални въпроси на българистиката.

Научната продукция на Семинара се публикува в поредицата „Българистични студии“.

Летният семинар по българистика съчетава методиката на класическото университетско обучение с идеята на Ян Амос Коменски за „училище – игра”. Той се провежда във ваканционна обстановка, при която дистанцията между преподаватели и слушатели е сведена до минимум. Продължителността на Семинара е три седмици. Програмата включва четири основни блока: задължителна учебна програма, факултативна учебна програма, културно-развлекателна програма и учебни екскурзии.

2-s

В задължителната учебна програма са включени занимания по практически български език, както и специализирани семинари, посветени на български език и превод и българска литература и културна антропология на българите.

Факултативната учебна програма включва изучаване на български народни песни и танци.

В културно-развлекателна програма са предвидени прожекции на български филми, вечеря в традиционен български ресторант, запознанство край семинарния огън, вечер на талантите, вечер на българския фолклор.

В програмата за учебните екскурзии са включени посещение на Националния исторически музей, пътуване до Витоша, разглеждане на София и посещение на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, пътуване до Пловдив и Рилския манастир.

4-s

На снимките: Участници в 55-тия летен семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти