Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Записване за летен семестър

   

09.01.2020

 

 

Записването на семестър става след заплащане на семестриална такса и се извършва в отдел "Студенти" на съответния факултет в посочените по-долу срокове.

На основание заповед на Ректора на СУ “Свети Климент Охридски” № РД 19-296 / 26.06.2019 г. заплащането на такси за учебната 2019/2020 г. за студенти - I, II, III, IV и V курсове /редовно, задочно обучение/ в бакалавърска степен и за студентите /редовно и задочно/ в магистърска степен на обучение след завършена степен "бакалавър" да става на равни вноски в началото на всеки семестър в следните срокове:

 

Летен семестър

за образователно-квалификационна степен на обучение "бакалавър" и "магистър",
редовно обучение
- до 14.02.2020 г.

 

Необходимо е сроковете да се спазват стриктно, тъй като незаписалите се в определения срок студенти се отстраняват за една учебна година.