Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Юлска държавна изпитна сесия на учебната 2019/2020 година в Стопанския факултет

   

27.05.2020

 

Юлска държавна изпитна сесия на учебната 2019/2020 година в Стопанския факултет

 

>>> Вижте подробни указания за изпитите и списък на студентите, заявили участие <<<

 

ОКС „Бакалавър“

Държавен изпит

  • спец. Икономика и финанси - 15.07.2020 г. от 10 часа в блок 3 на Стопанския факултет

Конспект

  • спец. Стопанско управление - 16.07.2020 г. от 9 часа и от 13.30 часа в блок 3 на Стопанския факултет (разпределението по групи ще бъде публикувано след обработка на постъпилите заявления).

Конспект

 

Разпределение на студентите по зали ще се публикува след 10.07.2020 г.

 

Подаване на заявление за явяване на държавен изпит от студентите бакалаври в четвърти курс, чиято сесия е до 26.06.2020 г.

 

Заявленията ще се приемат онлайн в периода 1 юли - 8 юли на следните имейл адреси:

  • За специалност „Икономика и финанси“: Рени Панчева, reni@feb.uni-sofia.bg
  • За специалност „Стопанско управление“: Бистра Иванова, b.ivanova@feb.uni-sofia.bg
  • За чуждестранни студенти: Алида Ризова, alida@feb.uni-sofia.bg

 

Бланката може да свалите от ТУК . Заявлението се разпечатва, попълва се, сканира се и се изпраща на горепосочените адреси в зависимост от специалността на студента. При приемане на заявлението ще получите отговор с потвърждение. В случай, че не получите отговор до два работни дни, моля да ни пишете отново преди изтичане на крайния срок.

При необходимост от внасяне в дипломата на факултативни дисциплини, които не са били част от учебния Ви план, моля да ги посочите в обозначеното място във формуляра.

 

ВАЖНО!

  1. До държавен изпит се допускат само студенти, които са положили успешно всички семестриални изпити, заверили са учебната си практика и имат минимум 230 кредита (от задължителни и избираеми дисциплини) за целия период на обучение.
  2. В деня на изпита студентите задължително трябва да носят 2 бр. снимки, паспортен формат, матирани и да ги оставят на инспектор Илона Цицелкова в каб. 410 преди или след изпита. Снимките трябва да са надписани на гърба с трите имена и факултетен номер и да са закрепени заедно.
  3. В деня на изпита студентите задължително трябва да носят студентските си книжки. Студент без студентска книжка не се допуска в залата за изпит.