Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Информация за държавна изпитна сесия за ОКС „Бакалавър“ в Стопанския факултет

   

11.07.2020

Общи инструкции:

 

Внимание! Във връзка с епидемичната обстановка в страната:

1. На входа на сградата на Стопанския факултет ще Ви бъде измерена телесната температура. Студенти с повишена телесна температура няма да бъдат допускани!

2. Използването на маски е задължително по време на целия престой в сградата на Стопанския факултет и провеждането на изпита. Студенти без маска не се допускат в Стопанския факултет.

3. По време на почивката между двете части на държавния изпит, както и след приключване на изпита, студентите задължително напускат сградата на Стопанския факултет.

4. Не се позволява излизане от изпитната зала по време на работата по всяка част на държавния изпит.

5. Студентите задължително трябва да носят студентските си книжки и да се явят пред определената зала за провеждане на държавния изпит не по-късно от 15 минути преди началото на изпита. Разрешава се използването само на син или черен химикал. Всички останали материали се предоставят от Изпитната комисия.

6. Държавните изпити са анонимни и следва да се спазват всички правила за анонимност от страна на студентите.

 

Спец. Икономика и финанси – 15 юли 2020 г. /сряда/, 10 часа

Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“

 

Разпределение на студентите в изпитните зали

 

ЗАЛА 400 ЗАЛА 420
Факултетен номер: Факултетен номер:
2699 2658
2700 2669
2701 2678
2702 2679
2704 2680
2705 2682
2708 2683
2709 2684
2711 2686
2716 2688
2718 2692
2719 2695
2715 2696
2768
2789
825198

 

В случай че сте подали заявление за явяване на държавен изпит и факултетният ви номер не фигурира сред посочените, моля свържете се незабавно с инспектор бакалаври!

 

Спец. Стопанско управление – 16 юли 2020 г. /четвъртък/, 9 часа

Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“

 

Разпределение на студентите в изпитните зали

ЗАЛА 200 ЗАЛА 300 ЗАЛА 400
Факултетен номер: Факултетен номер: Факултетен номер:
6782 700908 700936
700640 700909 700937
700733 700911 700938
700744 700913 700939
700747 700916 700951
700778 700918 700953
700825 700921 700959
700829 700922 700961
700831 700923 700965
700834 700926 700971
700844 700928 700972
700850 700929 700979
700855 700930 700980
700884 700933 700989
700886 700934 700993
700893 700935 701097
700903

 

В случай че сте подали заявление за явяване на държавен изпит и факултетният ви номер не фигурира сред посочените, моля свържете се незабавно с инспектор бакалаври!