Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Напусна ни доц. Арменухи Пирян

   

01.12.2011

 

С К Р Ъ Б Н А В Е С Т

 

Стопанският факултет на СУ "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава, че на 01.12.2011 г. след тежко боледуване ни напусна

Доц. д-р Арменухи Гарбис Пирян – Хачикян

 

Доц. Арменухи Пирян е член на академичната общност на Университета от 1968 г., когато започва обучението си по специалност “Право” в Юридически факултет. От 1973 г. е преподавател в катедрата по Политическа икономия, а след възстановяването на Стопански факултет е сред основателите на катедра “Икономика”. От 2000 г. е член и на функционалната катедра “Европеистика” към Философски факултет.

Близо 38 години доц. Пирян преподава основни икономически дисциплини - Обща икономическа теория, Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика (на български и френски език). Автор е на много научни публикации (монография, над 30 статии и студии в академични и научни списания) , учебници и учебни помагала.

Избирана е за член на Академическия съвет на СУ “Св. Кл. Охридски”, заместник Декан по учебната работа на Стопански факултет, член на Факултетния съвет на Стопански факултет.

Доц. Пирян е сред основателите на Регионален център по дистанционно обучение в СУ “Св. Кл. Охридски” и е дългогодишен негов ръководител. Неоценим е приноса й в създаването и дейността на Франкофонския филиер, чийто Директор е от 2003 г. до сега. За заслугите й в областта на образованието и популяризирането на френската култура в началото на 2011 г. стана носител на престижната награда “Кавалер на ордена на академичните палми”.

 

С кончината на доц. д-р Арменухи Пирян – Хачикян Софийският университет, Стопански факултет и катедра “Икономика” загубиха дългогодишен уважаван учен, преподавател, колега и приятел.

 

Поклон пред светлата й памет