Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Информация за студентите относно използването на Системата за управление на студентската информация в СУ „Св. Климент Охридски“

   

02.10.2023

 

Единната система за управление на студентската информация в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУСИ) позволява достъп на студентите до данни за техния статус, дисциплините от учебния им план, кредити, оценки и др.

Достъпът до СУСИ е възможен от всяко свързано с интернет устройство и през браузър.

Използването на СУСИ е възможно само с потребителско име и парола. Справка за потребителско име можете да направите на адрес: http://cas.uni-sofia.bg/ по факултетен номер и ЕГН. Първата парола е ЕГН на студента. Паролата се сменя след влизане в СУСИ.

Достъпът до всички електронни ресурси на университета (информационна система СУСИ, e-learn и др.) се осъществява с акаунта за достъп до СУСИ.

Профилите в СУСИ на новозаписаните студенти в ОКС „магистър“ ще бъдат активни след 4 октомври 2023 г.

Лица за контакт при проблеми със системата са:

Бистра Иванова, инспектор ОКС „бакалавър“ - b.ivanova@feb.uni-sofia.bg

Нели Милева, инспектор ОКС „магистър“ - mileva@feb.uni-sofia.bg

Мая Тодорова, инспектор „Информационни дейности“ - mayalt@uni-sofia.bg

Повече информация за системата е достъпна на следния линк: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/studenti/susi_student

Logo FEBA BG