Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Обява за работа в ДСК Лизинг АД

   

06.10.2016

b_a1a206b8b1b672ed26538dbc2b38cf40

 

 

 

 

София 1303, бул. Ал. Стамболийски № 103,

Мол София, София Тауър, ет. 4

тел: 02- 81 00511; факс: 02-980 22 91

 

ОБЯВА ЗА РАБОТА

 

ДСК ЛИЗИНГ АД е водеща лизингова компания на българския пазар, учредена през април 2005 г. като част от унгарската финансова група ОТП - най-голямата банка в Унгария и една от най-големите и динамично развиващи се финансови групи в Централна и Източна Европа. Основната дейност на дружеството се състои в предоставяне при условията на финансов и оперативен лизинг на леки автомобили, товарни автомобили, строителна и земеделска техника, производствено оборудване, както и други съпътстващи лизинга услуги.

Във връзка с разширяване на дейността си, компанията търси да назначи мотивиран и отговорен служител за позицията:

 

АГЕНТ СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 

Професионално-квалификационни:

 • Образование – висше икономическо, завършена образователна степен „бакалавър”, включително студент в „магистърска” степен на обучение;
 • Професионален опит – трудов стаж по специалността не е задължителен, компанията предлага необходимото въвеждащо обучение за длъжността;
 • Чужд език - владеене на английски език на работно ниво е предимство;

 

Личностни качества:

 • Организираност, последователност и методичност;
 • Добри комуникативни и междуличностни умения;
 • Ентусиазъм, инициативност и енергичност;
 • Прецизност и внимание към детайлите;

 

Основни задължения:

 • Осъществява мониторинг и обработка на постъпилите плащания от клиенти;
 • Следи спазването на срока за плащане на издадените от дружеството фактури и сметки;
 • При закъснение на дължими плащанията провежда напомнителни телефонни обаждания;
 • Изготвя покани за плащане и провежда срещи за обсъждане погасяването на задължения;
 • Начислява и изпраща на клиентите сметки за дължимите неустойки за забавено плащане;
 • Изготвя справки за фактурирани суми, постъпили плащания, погасени и непогасени задължения, като информира клиентите по телефон и електронна поща;

 

Срок за подаване на CV и мотивационно писмо – 21.10.2016 г.

 

Лице за контакт: Калина Манчева, 02/8100500

Kalina.Mancheva@dskleasing.bg

 

Адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 101

Мол София, София Тауър, ет. 4

 

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи. Кандидатурите ще се разглеждат при пълна конфиденциалност.