Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център

   

 

Информация и услуги за работодатели

 

Полезна информация за студенти

Предложения за работа

KBC Group is looking for a Chief Expert General Procurement

26.11.2021

KBC Group: Senior ICT Auditor

26.11.2021

KBC Group търси своя нов Бизнес анализатор

26.11.2021

Be the next Administrator Т24 at KBC Group

26.11.2021

Всички предложения за работа

 

 

 

Кариерни възможности в Център за изследване на демокрацията/Careers - Center for the Study of Democracy (csd.bg)

Кариерни възможности в НИС Петрол ЕООД

Кариерни възможности в Издателска къща „Хермес“

 

 

 

Кариерният център на Стопанския факултет съдейства за професионалното ориентиране, реализацията и успешното кариерно развитие на студентите, както и е ефективен посредник между академичните среди и бизнеса.

 

Целите на екипа на Кариерния център (КЦ) са:

  • Подпомагане на професионалната реализация на студентите;
  • Осъществяване и поддържане на активни контакти с работодатели и сътрудничество с тях в подбора на кадри за дейността им;
  • Подпомагане студентското участие в различни стажантски програми.

 

Предмет на дейност на КЦ са:

  • Разпространение на информация за проекти, програми, конкурси и други мероприятия на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и др.;
  • Предоставяне на информация на студентите от Стопанския факултет за пазара на труда, за конкретни работодатели и за предлаганите от тях стажантски и работни позиции;
  • Организиране и провеждане на презентации, семинари, обучения, дни на кариерата и други, с участие на работодатели и представители на бизнеса;
  • Кариерно ориентиране и консултиране на студентите от Стопанския факултет;
  • Оказване на практическо съдействие на студентите при подготовка на портфолио за кандидатстване за стаж и работа;
  • Подготовка за цялостния процес на подбор при кандидатстване за стаж и работа;
  • Оказване съдействие на работодатели при разработването, организирането и провеждането на стажантски програми;

 

Контакти:

КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР
София, бул."Цариградско шосе", 125, блок 3
ет. 5, кабинет 504
e-mail: careers@feb.uni-sofia.bg
Страница във Facebook: facebook.com/feba.careers
Профил в Twitter: twitter.com/feba_careers

 

Facebook група за предложения за работа: facebook.com/groups/feba.careers

LinkedIn група на Кариерния център: https://www.linkedin.com/groups/13540271

 

ФРАНКОФОНСКИ ПЕРСПЕКТИВИ

Ден на отворените врати на Банка ДСК
Предложения за работа