Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / „Мозайка“ търси да назначи „Бизнес консултант“

   

22.11.2021

 

Задължения:

 • Събира, анализира, обобщава информация за индустриални сектори и отделни фирми;
 • Редактира доклади;
 • Поддържа и обогатява продуктите на Мозайка в частност ИндустриИнформ;
 • Прави предложения пред изпълнителния директор за подобрения в услугите и продуктите;
 • Извършва езикови анализи и преводи във връзка с дейността на Мозайка и нейните продукти;
 • Подготвя презентации, участва в конференции;
 • Изпълнява и други задължения, възложени от изпълнителния директор, свързани с работата му.

 

Отговорности:

Материални и финансови (по отношение опазване на имуществото и активите на фирмата):

 • отговорност за техническото състояние на поверената техника (компютър, принтер, скенер и т.н.);
 • отговорност за предоставените задания, изходни данни и други документи;
 • длъжна е да спазва утвърдените във фирмата правила за здравословни и безопасни условия на труд;
 • носи отговорност за спазване на правилата за противопожарна безопасност;

 

По отношение на опазването на фирмената тайна и поверителна информация:

 • отговорност за опазване на търговската и производствена тайна.

 

За резултатите от трудовата дейност:

 • носи отговорност за качеството на извършената работа;
 • за нарушаване на професионалните задължения и професионалната етика;
 • за настъпили вреди вследствие от неспазване на сроковете, за правилното функциониране на разработените графични продукти.

 

Работата е дистанционна и съдържа творчески елементи.

About-Us-Homepage

За контакт:

Мариана Дамова, email: mariana.damova@mozajka.co

тел. 0885796530

 

За повече информация можете да посетите официалния уебсайт на „Мозайка“.