Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / EVN България: Енергиен анализатор

   

20.02.2019

 

 

Групата EVN България е част от международния енергиен концерн EVN AG, който реа- лизира продажби от над 2 милиарда евро годишно в общо 11 държави. Групата EVN България развива дейност в производството, разпределението и продажбите на елек- тро и топлоенергия. Ние сме стабилен и отговорен работодател, който подкрепя и развива своите служители. Стремим се постоянно да повишаваме качеството на наши- те услуги и да се утвърждаваме трайно като предпочитан доставчик на електроенер- гия. Гордеем се с високото ниво на удовлетвореност и фирмена ангажираност на слу- жителите си.

 
   

Енергиен анализатор

Град София; Ref. No. CN/ESf/E2

Във връзка с разрастване на дейността ни на свободния пазар търсим Енергиен анализатор, с мес- торабота София.

 

Вашите отговорности

След обучителен период очакваме от Вас да:

~ изготвяте краткосрочни и дългосрочни почасови прогнози за производството и потреблението на електрическа енергия

~ участвате в ценообразуването на клиенти и доставчици на електрическа енергия

~ съдействате при изготвянето на пазарни анализи

~ комуникирате с търговските ни партньори и институции

~ съблюдавате утвърдените ни фирмени политики

 

Професионални квалификации/опит

Очакваме от Вас да:

~ имате висше образование с икономическа, математическа или инженерна насоченост

~ владеете английски език на работно ниво

~ владеете отлично MS Office и имате опит със статистически софтуер

~ имате интерес към VBA или други програмни езици (опитът ще се счита за предимство)

~ имате професионален опит минимум 2 години (опит в областта на електроенергийния пазар ще се счита за предимство)

 

Личностни умения

Очакваме от Вас да:

~ сте комуникативни и да умеете да работите в екип

~ сте инициативни, да приемате предизвикателствата и да търсите нови решения

~ умеете да работите с големи бази данни и да обръщате внимание на детайлите

~ имате интерес към работа с цифри и математически модели

~ сте отговорни към етичните стандарти и бизнес политиките ни

 

Нашето предложение

Успешният кандидат може да очаква:

~ подкрепата на позитивен и добронамерен екип

~ много добри условия на труд и мотивиращо възнаграждение

~ развитие в стабилна международна компания с високи стандарти на работа

~ допълнителни придобивки

~ социално отговорен работодател

~ участия в обучения в страната и чужбина

 

Начин за кандидатстване:

Изпратете подробна автобиография и мотивационно писмо на имейл: jobs@evn.bg

 

Моля, посочете референтния номер (Ref. No.) на обявата, по която кандидатствате.

 

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

 

Информираме Ви, че ЕВН България ЕАД е администратор на личните Ви данни по смисъла на Общия регламент за защита данните и Закона за защита на личните данни. Обработва- нето на лични данни е с цел подбор на персонал, на основание съгласие от кандидатите, а срокът на съхранение е 6 (шест) месеца след приключване на подбора, освен когато канди- датите са дали изрично съгласие за по-дълъг срок. Информация относно обработването на лични данни от страна на дружеството, за отношенията му като съвместен администра- тор с други дружества от групата на EVN България, както и за правата Ви по Общия рег- ламент за защита на данните е публикувана на сайта на фирмата в меню Кариери.

Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружеството. Информира- ме Ви, че можете да оттеглите съгласието си по всяко време на имейла на дружеството.